quang phổ liên tục là

Câu hỏi:

25/03/2020 37,385

Quang phổ liên tiếp là 1 dải màu sắc kể từ đỏ gay cho tới tím thông liền nhau một cơ hội liên tiếp.

Bạn đang xem: quang phổ liên tục là

Điều khiếu nại để sở hữu quang phổ liên tục là những hóa học rắn, lỏng, khí sở hữu áp suất rộng lớn, trị đi ra Lúc bị nung rét.

Đặc điểm của quang phổ liên tục là ko tùy thuộc vào cấu trúc của mối cung cấp trị tuy nhiên chỉ tùy thuộc vào sức nóng chừng của mối cung cấp trị.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chỉ đi ra câu sai.

Quang phổ liên tiếp được trị đi ra bởi hóa học này sau đây Lúc bị nung rét ?

A. hóa học rắn.

B. hóa học lỏng

Xem thêm: họ nguyên hàm của hàm số

C. hóa học khí ở áp suất thấp

D. hóa học khí ở áp suất cao

Câu 2:

Quang phổ vạch trị xạ là gì ? Điều khiếu nại để sở hữu quang quẻ phổ vạch trị xạ là gì ?Đặc điểm của quang quẻ phổ vạch trị xạ là gì ?

Câu 3:

Quang phổ hít vào là gì ? Trình bày cơ hội tạo nên quang quẻ phổ hít vào. Đặc điểm của quang quẻ phổ hít vào là gì ?

Câu 4:

Quang phổ vạch trị xạ bởi hóa học này sau đây bị nung rét trị đi ra ?

A. hóa học rắn

B. hóa học lỏng

C. hóa học khí ở áp suất thấp

Xem thêm: vai trò của photpho trong cơ thể thực vật

D. hóa học khí ở áp suất cao

Câu 5:

Trong quang quẻ phổ vạch trị xạ của hidro, tao thấy vạch lam nằm sát cần vạch chàm. Vậy những vạch đỏ gay và vạch tím ở thế này ?