quãng đường ab dài 180km

Bài toán hoạt động đều lớp 5

Bài thói quen véc tơ vận tốc tức thời, quãng đàng, thời hạn lớp 5 là tư liệu vì thế lực lượng nghề giáo của GiaiToan biên soạn với điều giải cụ thể mang lại dạng bài bác tương quan cho tới những công thức toán hoạt động canh ty chúng ta học viên nắm rõ những kỹ năng và kiến thức về dạng toán hoạt động và vận dụng đo lường và tính toán trong những bài bác luyện. Mời chúng ta học viên nằm trong tìm hiểu thêm nội dung bài viết.

Đề bài: Quãng đàng AB lâu năm 180 km. Cùng một khi, một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 43,5 km/giờ, một xe pháo gắn máy chuồn kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 28,5 km/giờ. Hỏi:

Bạn đang xem: quãng đường ab dài 180km

a) Sau bao,lâu thì nhị xe pháo gặp gỡ nhau?

b) Khoảng cơ hội kể từ điểm gặp gỡ nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

c) Nếu 2 xe pháo nằm trong lên đường khi 7 giờ một phần hai tiếng thì gặp gỡ nhau khi bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn:

Để giải được việc, tớ tiến hành công việc sau:

+ Bước 1: Tính tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo.

+ Bước 2: Tính thời hạn nhị xe pháo gặp gỡ nhau.

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo = Độ lâu năm quãng đàng : thời hạn 2 xe pháo gặp gỡ nhau.

→ Thời gian giảo 2 xe pháo gặp gỡ nhau = Độ lâu năm quãng đàng : Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe

+ Bước 3: Tính khoảng cách kể từ A cho tới điểm gặp gỡ nhau.

+ Bước 4: Tính thời gian nhị xe pháo gặp gỡ nhau.

Lời giải:

Xem thêm: trường đại học thành đông

a) Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo là:

43,5 + 28,5 = 72 (km/giờ)

Thời gian giảo nhị xe pháo gặp gỡ nhau là:

180 : 72 = 2,5 (giờ) = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

b) Khoảng cơ hội kể từ điểm gặp gỡ nhau cơ hội A số ki-lô-mét là:

43,5 x 2,5 = 108,75 (km)

c) Hai xe pháo gặp gỡ nhau lúc:

7 giờ một phần hai tiếng + 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng = 10 giờ

Đáp số: a) 2,5 giờ hoặc 2 tiếng đồng hồ 30 phút

b) 108,75km

c) 10 giờ.

Xem thêm: they live in a house that was built in

Câu căn vặn liên quan:

  • Một người chuồn xe đạp điện lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/ giờ vô khi 6 giờ 30 phút
  • Một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/h. Cùng khi cơ một xe pháo máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h
  • Quãng đàng AB lâu năm 120 km. Lúc 7 giờ một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ
  • Quãng đàng AB lâu năm 120km. Lúc 6 giờ 1 người chuồn xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40km/giờ
  • Quãng đàng AB lâu năm 120km. Một xe hơi chuồn quãng đàng cơ tổn thất 2 tiếng đồng hồ 30 phút
  • Quãng đàng AB lâu năm 180 km. Cùng một khi, một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B và một xe pháo máy chuồn kể từ B cho tới A

---------

Như vậy, GiaiToan.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta học viên Bài toán hoạt động lớp 5. Dường như, chúng ta học viên rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt những tư liệu và những công thức không giống khác vì thế GiaiToan biên soạn nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn. Với phiếu bài bác luyện này sẽ hỗ trợ chúng ta tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng tốt rộng lớn. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức tốt!

Chủ đề liên quan