quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền

Câu hỏi:

09/02/2020 75,838

A. 0,06AA : 0,55Aa: 0,36aa 

Bạn đang xem: quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền

B. 0,01AA : 0,95Aa: 0,04aa.

C. 0,04AA : 0,32Aa: 0,64aa

Đáp án chủ yếu xác

D. 0,25AA : 0,59Aa: 0;16aa.

Đáp án C

Quần thể sở hữu cấu hình DT xAA +yAa +zaa =1

Quần thể cân đối DT thoả mãn công thức: y2=x.z

Quần thể cân đối DT là C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc DT của quần thể ban đầu: 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 mới tự động phối thì cấu hình DT của quần thể tiếp tục là

A. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa =1

B. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,3 5 aa = 1.

C. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1

D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.

Câu 2:

Một quần thể sở hữu 60 thành viên AA; 40 thành viên Aa; 100 thành viên aa. Cấu trúc DT của quần thể sau đó 1 thứ tự ngẫu phối là:

A. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa

B. 0,48 AA: 0,16 Aa: 0,36 aa.

C. 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa

D. 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa.

Câu 3:

Ở người, ren quy quyết định color đôi mắt sở hữu 2 alen (A và a), ren quy format tóc sở hữu 2 alen (B và b), ren quy quyết định group tiết sở hữu 3 alen (IA, IB và IO). Cho biết những ren phía trên những cặp NST thông thường không giống nhau, số loại ren tối nhiều hoàn toàn có thể được dẫn đến kể từ 3 ren trình bày bên trên ở vô quần thể người là

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

A. 10

B. 24

C. 54

D. 64

Câu 4:

Một quần thể khởi điểm sở hữu cấu hình DT là: 0,25AA:0,3Aa:0,45aa. Hãy xác lập cấu hình DT của quần thể ở mới F3 vô tình huống ngẫu phối:

A. 0,38125AA:0,0375Aa:0,58125   

B. 0,36AA:0,48Aa:0,16aa

C. 0,25AA:0,3Aa:0,45aa  

D. 0,16AA:0,48Aa:0,36aa

Câu 5:

Một quần thể ngẫu phối, alen A quy quyết định lông lâu năm trội trọn vẹn đối với alen a quy quyết định lông ngắn; alen B quy quyết định lông đen giòn trội ko trọn vẹn đối với alen b quy quyết định lông vàng, loại ren Bb cho tới loại hình lông nâu. Hai cặp ren này phía trên 2 cặp NST thông thường. Thế hệ xuất vạc của quần thể này còn có tần số alen A là 0,2 và tần số alen B là 0,6. Khi quần thể đạt hiện trạng cân đối DT, tuyên bố này tại đây sai về quần thể này?

A. Tần số loại hình lông lâu năm, black color vô quần thể là 0,3024 

B. Tần số loại ren AaBb là 0,1536

C. Quần thể sở hữu 9 loại loại ren và 6 loại loại hình

D. Số thành viên lông cộc, gray clolor cướp tỉ lệ thành phần lớn số 1 vô quần thể

Câu 6:

Ở người, dịch bạch tạng vì thế ren d phía trên NST thuờng phát sinh. Những người bạch tạng vô quần thể cân đối được gặp gỡ với tần số 0,04%. cấu hình DT của quần thể người trình bày bên trên tiếp tục là:

A. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1 

B. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1

C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1 

Xem thêm: giải toán bằng cách lập hệ phương trình

D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1