qua thấu kính hội tụ nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

Câu hỏi:

29/05/2020 69,596

Đáp án D. Xem điểm sáng hình họa tạo ra vì chưng thấu kính quy tụ SGK

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật phẳng phiu nhỏ bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính quy tụ chi tiêu cự 30 centimet một khoảng tầm 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. sau kính 60 cm

B. trước kính 60 cm

C. sau kính trăng tròn cm

D. trước kính trăng tròn cm

Câu 2:

Một vật bịa đặt trước một thấu kính 40 centimet cho 1 hình họa trước thấu kính trăng tròn centimet. Đây là

A. thấu kính quy tụ với chi tiêu cự 40 cm

B. thấu kính phân kì với chi tiêu cự 40 cm

C. thấu kính phân kì với chi tiêu cự trăng tròn cm

D. thấu kính quy tụ với chi tiêu cự trăng tròn cm

Câu 3:

Đặt một vật phẳng phiu nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì chi tiêu cự trăng tròn centimet một khoảng tầm 60 centimet. hình họa của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

D. sau kính 30 cm

Câu 4:

Đặt một vật phẳng phiu nhỏ vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ chi tiêu cự trăng tròn centimet cơ hội kính 100 centimet. Hình ảnh của vật

A. trái hướng và vì chưng 1/4 vật

B. nằm trong chiều và vì chưng 1/4 vật

C. trái hướng và vì chưng 1/3 vật

D. nằm trong chiều và vì chưng 1/3 vật

Câu 5:

Qua thấu kính quy tụ, nếu như vật mang đến hình họa ảo thì hình họa này

A. ở trước kính và to hơn vật

B. ở sau kính và to hơn vật

C. ở trước kính và nhỏ rộng lớn vật

D. ở sau kính và nhỏ rộng lớn vật

Câu 6:

Đặt một vật phẳng phiu nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng tầm 40 centimet, hình họa của vật hứng được bên trên một chắn và cao vì chưng 3 vật. Thấu kính này là

A. thấu kính quy tụ chi tiêu cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ chi tiêu cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ chi tiêu cự 40 cm

Xem thêm: họ nguyên hàm của hàm số

D. thấu kính phân kì chi tiêu cự 30 cm