polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu hỏi:

20/08/2019 168,327

A. Amilopectin.

Bạn đang xem: polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Polime sở hữu cấu hình mạch phân nhánh là amilopectin.

Lưu ý:

- Polime sở hữu cấu hình mạch ko gian: vật liệu bằng nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su thiên nhiên lưu hóa.

- Polime sở hữu cấu hình mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen.

- Plime sở hữu cấu hình mạch ko phân nhánh: còn sót lại.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhựa PP (polipropilen) được tổ hợp từ

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CN.

C. CH3-CH=CH2.

D.C6H5OH và HCHO.

Câu 2:

Dãy này tại đây chỉ bao gồm những polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.

B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

C. Polipropilen, tinh nghịch bột, nilon-7, cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên.

D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên, polibutađien

Câu 3:

Nilon-6,6 nằm trong loại tơ

A. axetat.

Xem thêm: study harder or you will fail the exam

B. buôn bán tổ hợp.

C. poliamit.

D. vạn vật thiên nhiên.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây không đúng?

A. Phân biệt tơ tự tạo và tơ tằm bằng phương pháp châm, tơ tằm cho tới hương thơm khét như là hương thơm tóc cháy.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit tuy nhiên xenlulozơ sở hữu thẻ kéo trở thành sợi, còn tinh nghịch bột thì không.

C. Các polime đều không mờ tương đối tự lượng phân tử rộng lớn và lực links phân tử rộng lớn.

D. Len, tơ tằm, tơ nilon xoàng bền với sức nóng tuy nhiên không biến thành thủy phân vì như thế môi trường xung quanh axit và kiềm.

Câu 5:

Monome được dùng làm pha chế polietilen vì như thế một phản xạ trùng khớp là

A. CH≡CH.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=CH-CH=CH2.

D. CH2=CH2.

Câu 6:

Tơ này tại đây nằm trong loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6.

B. Tơ nilon-6.

C. Tơ nitron.

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

D. Tơ tằm.