phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

 • Câu hỏi:

  Phương án này bên dưới đấy là khai báo mảng thích hợp lệ?

  • A. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;
  • B. mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;
  • C. mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;
  • D. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

  Đáp án đúng: B

  mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;

Mã câu hỏi: 13477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: điểm bão hòa co2 là nồng độ co2 đạt

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho khai báo mảng như sau: Var m : array[0..10] Of integer ; Phương án này tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?
 • Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình bên dưới đây: Đoạn lịch trình bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây?
 • Khai báo biến hóa mảng con gián tiếp là:
 • Phương án này sau đấy là khai báo mảng thích hợp lệ?
 • Phát biểu này tại đây về chỉ số của mảng là tương thích nhất?