photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Câu hỏi:

09/04/2021 35,415

P white được bảo vệ bằng phương pháp dìm vô nước

Bạn đang xem: photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Đáp án hãy chọn là: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron của nguyên vẹn tử photpho (Z = 15) là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p3

C. 1s22s22p63s23p3

D. 1s22s22p63s23p2

Câu 2:

Các dạng thù hằn hình cần thiết của P.. là

A. P.. white và P.. đen

B. P.. white và P.. đỏ

C. P.. đỏ au và P.. đen

D. P.. white, P.. đỏ au và P.. đen

Câu 3:

Phản ứng ghi chép ko thực sự :

A. 4P  +  5O2  → 2P2O5

B. 2PH3  +  4O2  →   P2O5 + 3H2O

C. PCl3  +  3H2O → H3PO3  +  3HCl

D. P2O3  + 3H2O  →  2H2PO4

Xem thêm: tập đọc lớp 5 tập 2

Câu 4:

Trong ĐK thông thường, photpho sinh hoạt hoá học tập mạnh rộng lớn nitơ là do

A. phỏng âm năng lượng điện của photpho (2,2) nhỏ rộng lớn của nitơ (3,0)

B. vô ĐK thông thường photpho ở tình trạng rắn, còn nitơ ở tình trạng khí

C. link vô phân tử photpho kém cỏi bền lâu hơn vô phân tử nitơ

D. photpho có tương đối nhiều dạng thù hằn hình, còn nitơ có duy nhất một dạng thù hằn hình

Câu 5:

Cho những phản xạ sau:

(1) P.. + Cl2 (dư, to); 

(2) P.. + KClO3 (to); 

(3) P.. + H2SO4 (đặc, nóng); 

(4) P.. + O2 (thiếu, to).

Những tình huống P.. bị lão hóa trở nên P+5

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4)

Câu 6:

So với photpho đỏ au thì photpho white với hoạt tính hoá học

A. bằng

B. yếu ớt hơn

C. mạnh hơn

Xem thêm: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

D. ko đối chiếu được