phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Để học tập chất lượng tốt Tiếng Việt lớp 5, phần bên dưới tổ hợp Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 tinh lọc, đem đáp án như thể những phiếu đề đánh giá vào ngày cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 cơ bạn dạng và nâng lên. quý khách hàng vô thương hiệu bài bác nhằm theo đuổi dõi cụ thể bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 5 và phần đáp án ứng.

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm (có đáp án)

Xem thử

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Chỉ kể từ 300k mua sắm đầy đủ cỗ Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm bạn dạng word đem điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 1

Tuần 1

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 2

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 3

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 4

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 5

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 6

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 7

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 8

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 9

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 10

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 11

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 12

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 13

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 14

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 15

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 16

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 17

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (5 phiếu)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 2

Tuần 18

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 19

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 20

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần đôi mươi đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần đôi mươi đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 21

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 22

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 23

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 24

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 25

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 26

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 27

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 28

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 29

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 30

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 31

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 32

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 33

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 34

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 đem đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 đem đáp án (5 phiếu)

Tuần 35

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 đem đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 đem đáp án (5 phiếu)

Phiếu Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1

Thời gian: 45 phút

I - Bài luyện về phát âm hiểu

Quần hòn đảo Trường Sa

Cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất phái nam bờ đại dương, đang được đâm chồi lên một chùm hòn đảo sinh vật biển nhiều màu sắc. Đó là quần hòn đảo Trường Sa, mảnh đất nền xa cách xôi nhất của Tổ quốc tao.

Quần hòn đảo bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung. Mỗi hòn đảo là 1 nhành hoa sinh vật biển rực rỡ tỏa nắng gom trở thành một lẵng hoa đằm thắm mặt mày nước Biển Đông xanh rờn mênh mông.

Từ lâu Trường Sa đang được là mảnh đất nền thân mật và gần gũi với ông phụ vương tao. Đảo Nam Yết và Sơn Ca đem kiểu như dừa đá, trái ngược nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút. Trên hòn đảo còn tồn tại những cây bàng, trái ngược vuông tư cạnh, to lớn vì thế nửa cái bi sầm uất, nặng trĩu tư năm lạng ta, khi chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam. Gốc bàng to lớn, 2 lần bán kính chừng nhị mét, xòe một nghiền lá rộng lớn. Tán bàng là những kiểu mẫu nón bao phủ bóng non mang đến những quần đảo nhiều nắng nóng này. Bàng và dừa đều đã tăng cao tuổi hạc. Người lên hòn đảo trồng cây chắc hẳn rằng nên kể từ xa xôi xưa.

Một sáng sủa đục công sự, lưỡi xẻng của anh ý chiến sỹ xúc lên một miếng trang bị bao gồm sắc nét hoa lá gray clolor và xanh rờn, hình đuôi dragon. Anh chiến sỹ trái ngược quyết rằng những đường nét hoa lá này hắn như hoa lá bên trên hũ rượu thờ ở đình buôn bản anh.

hầu hết mới người nước ta đang được đặt điều chân lên phía trên, khi lần bảo bối, khi trồng cây nhằm xanh rờn tươi tỉnh mãi cho đến thời điểm hôm nay.

(sHà Đình Cẩn – trích Quần hòn đảo sinh vật biển )

Khoanh tròn trặn vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Quần hòn đảo Trường Sa nằm tại đâu ?

a-Cách bờ đại dương Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất nam

b- Cách bờ đại dương Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm phụ vương trăm cây số về phía sầm uất nam

c- Cách bờ đại dương Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất bắc

Câu 2 : Quần hòn đảo được mô tả qua quýt hình hình ảnh đẹp nhất như vậy nào?

a- Gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung

b- Mỗi hòn đảo là 1 nhành hoa sinh vật biển rực rỡ tỏa nắng gom trở thành một lẵng hoa đằm thắm mặt mày nước Biển Đông xanh rờn mênh mông

c- Những cây bàng trái ngược vuông tư cạnh, to lớn vì thế nửa cái bi sầm uất, nặng trĩu tư năm lạng ta, khi chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam.

Câu 3 : Dòng này sau đây nêu đích và đầy đủ những đường nét đặc trưng của cây xanh bên trên hòn đảo ?

a- Giống dừa đá trái ngược nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút, nghiền lá giống như các kiểu mẫu nón kếch xù bao phủ bóng non mang đến những quần đảo nhỏ

b- Những cây bàng cao vút, trái ngược vuông tư cạnh, to lớn vì thế nửa cái bi sầm uất, nặng trĩu tư năm lạng ta, khi chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam

c- hầu hết cây dừa đá vạm vỡ, cao vút ; nhiều gốc bàng to lớn, 2 lần bán kính chừng nhị mét, xòe một nghiền lá rộng lớn ; được trồng kể từ xa xôi xưa

Câu 4 : Chi tiết “mảnh trang bị gốm sắc nét hoa lá gray clolor và xanh rờn, hình đuôi rồng” gom anh chiến sỹ biết điều gì ?

a- Những đường nét hoa lá của miếng trang bị gốm bên trên hòn đảo cực kỳ đẹp

b- Người nước ta đang được sinh sống và ràng buộc với hòn đảo kể từ lâu đời

c- Đảo đem thật nhiều trang bị gốm với những đường nét hoa lá tinh ma xảo

II – Bài luyện về Chính mô tả, Luyện kể từ và câu, Tập thực hiện văn

Câu 1 : Chép lại những kể từ ngữ sau thời điểm điền vô điểm trống:

a) c hoặc k

-……ánh đồng/………….

-….ể chuyện/……………

-….ì diệu/………..

-…..âu cá/………..

b)g hoặc gh

-…ọn gàng/……………..

-…..é thăm/……………

-………i nhớ/……….

-…..ửi tiến thưởng /…………

c) ng hoặc ngh

Xem thêm: thể tích bát diện đều

-……e ngóng/………..

-……i ngờ/…………..

- ….ẫm nghĩ/……….

-……ần ngại/……….

Câu 2 : Xếp những kể từ sau trở thành 4 group đồng nghĩa tương quan (a, b, c, d ) :

Nam, phái nữ, xinh xẻo, to lớn rộng lớn, gái, trai, đẹp tươi, vĩ đại

a)……………………….

b) …………………………..

c)……………………….

d) …………………………..

Câu 3 : Gạch bên dưới kể từ quí thống nhất vô ngoặc đơn nhằm hoàn hảo từng câu sau :

a) Mặt trăng tròn trặn vòng vạnh kể từ từ (nhô, đâm chồi, ngoi) lên sau lũy tre làng

b) Ánh nắng nóng sớm mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối )

c) Mưa tạnh hẳn, một vài ba tia nắng nóng rất hiếm chính thức ( chiếu, soi, rọi ) xuống rừng cây

d) Mẹ và tôi say sưa (nhìn, coi, ngắm) cảnh rạng đông bên trên mặt mày biển

Câu 4 : Lập dàn ý mang đến bài bác văn mô tả cảnh một buổi sớm (hoặc trưa, chiều) vô vườn cây (hay bên trên nương rẫy, cánh đồng, trên phố, khu dã ngoại công viên …)

Gợi ý :

a) Mở bài bác (giới thiệu bao quá). VD: Đó là cảnh gì, ở đâu, vô buổi nào? bấm tượng công cộng của em về cảnh khi cơ rời khỏi sao ?

b) Thân bài bác (Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay cho thay đổi của cảnh theo đuổi thời hạn ) VD:

- Cảnh được mô tả bao hàm những phần này ? Phần nổi trội nhất thực hiện em xem xét đem sắc tố, Điểm sáng ví dụ rời khỏi sao ?

- Mỗi phần còn sót lại của cảnh đem những sự vật gì nổi trội ( về sắc tố, tiếng động, quánh điểm…) ? (Kết thích hợp mô tả và nêu xúc cảm, tâm lý của em về từng phần của cảnh )

c) Kết bài: Nêu phán xét hoặc cảm tưởng của em về cảnh được mô tả (vào thời khắc đang được xác định)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1.a 2.b 3.c 4.b

II – 1. a) cánh đồng, kì diệu, kể chuyện, câu cá

b) gọn gàng,ghi ghi nhớ, ghé thăm hỏi, gửi quà

c) nghe ngóng, ngẫm nghĩ về, nghi ngờ, ngần ngại

2. a) phái nam – trai

b) phái nữ - gái

c) xinh xẻo – đẹp nhất đẽ

d) to lớn rộng lớn – vĩ đại

3. a) nhô

b) vàng óng

c) rọi

d) ngắm

4. Tham khảo

(1) Dàn ý bài bác văn mô tả cảnh một buổi sớm vô vườn cây

a) Mở bài: Cảnh vườn cây ở cù lao sông Tiền, buổi sớm ngày hè đẹp nhất trời; tràn trề vật liệu nhựa sống

b) Thân bài bác (tả từng phần của cảnh )

- Giữa vườn: những cây xoài cao to lớn, lá xanh rờn đậm, chi chít những trái ngược vàng ươm ;

những tia nắng nóng mặt mày trời len lách qua quýt kẽ lá, chùm trái ngược rọi xuống mặt mày khu đất giống như các đốm hoa ; giờ đồng hồ chim ríu rít trong tầm lá ,…

- Mé nên khu vực vườn: những sản phẩm chôm chôm xuôi theo rãnh nước, trái ngược chín đỏ hỏn rực giống như các “mặt trời con” ; lá cây thưa thớt, xanh rờn rêu,…

- Mé trái ngược khu vực vườn : rặng nhãn xung quanh hồ nước, cây cối, lá chất lượng tốt, trái ngược tròn trặn xoe khi lỉu bên trên cành ;

mặt hồ nước xanh rờn vô, thưa thớt vài ba bông súng đang được nở, sắc hoả hồng tươi tỉnh như cánh sen,…

- Những tuyến đường nhỏ nấp bên dưới những sản phẩm cây ; thấp thông thoáng bóng người đem giỏ chuồn thu hoạch trái ngược chín,…

c) Kết bài bác : Yêu quý, kiêu hãnh về vườn cây trái ngược ở Nam Sở.

(2) Dàn ý bài bác văn mô tả cảnh một giữa trưa bên trên nương rẫy

a) Mở bài bác : Giới thiệu khái quát về cảnh một giữa trưa bên trên nương ngô tràn nắng nóng và bão.

b) Thân bài bác ( mô tả tửng phần của cảnh ) :

- Bầu trời cao xanh rờn, mặt mày trời lan nắng nóng chói sáng,…

- Nương ngô chuẩn bị vô ngày thu hoạch ; lá ngô ngả gold color, rủ xuống ; bắp ngô to lớn và kiên cố, râu ngô gray clolor đậm hoặc

đen xỉn,… Gió thổi xào xạc, lá ngô rung rinh rung như cánh chim cất cánh,…

- Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô coi xa cách như cái tổ chim ; những sợi chão kể từ chòi canh kéo dài cho tới những

thương hiệu “bù nhìn” group nón, treo mõ xua đuổi chim ; bão thổi rung rinh cái mõ kêu “lắc cắc, nhấp lên xuống cắc” thiệt mừng tai,…

- Mấy người dân Mông vai treo gùi đang được lụi hụi bẻ ngô ; nắng nóng trưa dội xuống nương ngô như ụp lửa,…

c) Kết bài: Cảnh nương ngô vô giữa trưa bên trên miền núi vừa phải khêu vẻ hoang vu vừa phải đã cho chúng ta biết sự vất vả vô lao

động của bà con cái dân tộc bản địa thiểu số.

Phiếu Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2

Thời gian: 45 phút

I – Bài luyện về phát âm hiểu

Đất nước mến yêu thương ơi

Người đang được mang đến con cái lũy tre để sở hữu cây đàn bầu dân tộc

Với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc;

Đêm ngày hè trắc ẩn giờ đồng hồ ai ru,

Cô Tấm xa xưa còn sinh sống cho tới bây giờ

Cùng trải qua cái cầu tre mới nhất phát triển thành hoàng hậu

À ơi…à ơi…Lời ru ko khi nào là huyền thoại

Hoàng hậu cũng ru con cái bản thân vì thế giờ đồng hồ hát ru.

Tôi xin xỏ cảm ơn non sông đang được mang đến tôi dòng sản phẩm tiết Lạc Hồng

Để tôi nghe giờ đồng hồ trống rỗng đồng rung rinh lên vô lồng ngực

Thằng Lí Thông ngươi làm thế nào hiểu được

Vì sao công chúa ko cười cợt, ko phát biểu đằm thắm hoàng cung!

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Có Trường Sơn sau sườn lưng, đem Biển Đông trước mặt

Chàng Thạch Sanh sử dụng giờ đồng hồ đàn khuấy tan quân giặc

Sông nước nghìn xưa còn vọng cho tới giờ đây.

(Theo Hồ Tĩnh Tâm)

Khoanh tròn trặn vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Trong bài bác, cung thăng, cung trầm của giờ đồng hồ đàn bầu dân tộc bản địa được đối chiếu với tiếng động nào?

a- Tiếng trống rỗng đồng

b- Tiếng khóc

c- Tiếng hát ru

Câu 2 : Những mẩu truyện cổ này được nhắc tới vô bài bác thơ?

a- Tấm Cám, Thạch Sanh

b- Thạch Sanh, Lí Thông

c- Tấm Cám, Lí Thông

Câu 3 : Những địa điểm này được nhắc tới vô bài bác thơ?

a- Trường Sơn, Lạc Hồng

b- Trường Sơn, Biển Đông

c- Lạc Hồng, Biển Đông

Câu 4 : Tác fake cảm ơn non sông về điều gì?

a- Đã cho chính bản thân mình nghe giờ đồng hồ đàn bầu với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc

b- Đã cho chính bản thân mình những mẩu truyện cổ, những hero cổ tích và giờ đồng hồ hát ru con cái ngủ

c- Đã cho chính bản thân mình dòng sản phẩm tiết Lạc Hồng nhằm nghe giờ đồng hồ trống rỗng đồng rung rinh lên vô lồng ngực

Câu 5 : Bài thơ thể hiện tình thương gì của người sáng tác với non sông mến yêu?

a- Tình yêu thương thiết thả với cảnh quan và dáng vẻ hình của quê nhà khu đất nước

b- Lòng hàm ân và kiêu hãnh về non sông đằm thắm yêu thương với truyền thống lâu đời chất lượng tốt đẹp

c- Niềm kiêu hãnh về nền văn hóa truyền thống và truyền thống lâu đời tiến công giặc của phụ vương ông ta

II – Bài luyện về Chính mô tả,Luyện kể từ và câu, luyện làn văn

Câu 1 : a) Chép vần của những giờ đồng hồ được in ấn đậm vô quy mô kết cấu vần sau đây

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Trường Sơn sau sườn lưng,đem Biển Đông trước mặt

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

b) Gạch bên dưới những tiếng

(1) Có âm đó là u: vũ, thúy, qua quýt, tàu, cuốn, queo

(2) Có âm đó là o: hòa, hào, lâu, ngoằn, ngoèo

Câu 2 : Nối điều giải nghĩa ở cột B với kể từ ngữ tương thích ở cột A

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

Câu 3 : Chọn kể từ tương thích vô ngoặc đơn điền vô điểm trống rỗng

Tại kiểu mẫu váy đầm rộng lớn đầu buôn bản đem một… (tụi, đám, bọn ) người đang được kéo lưới. Cái lưới uốn nắn trở thành một hình vòng cung, …..( bồng bềnh, dập dềnh, lồi lõm ) bên trên mặt mày nước. Hai cái đò nan ở nhị đầu lưới….. ( kề, áp, chạm ) vô bờ, một phía tư người nam nhi vừa phải ….. ( thủng trực tiếp, từ tốn, kể từ tốn ) kéo lưới, vừa phải tiến bộ vừa phải lùi…. ( sát, ngay gần, kề ) nhau. Khoảng mặt mày nước bị…. ( quây vòng, vây hãm, bủa vây ) khẽ động lên kể từ khi này. Rồi một loài cá …. ( trắng nuột, Trắng xóa, Trắng nõn ) nhảy …. ( tót, phì, chồm ) lên rất cao cho tới rộng lớn một thước và quẫy đuôi vượt lên trước ra bên ngoài vòng lưới, rơi xuống đánh….( bùng, tõm, tùm )

Câu 4 : Dựa vô dàn ý phần đằm thắm bài bác đang được ghi chép ở bài bác luyện 4 (Tuần 1) ghi chép một quãng văn mô tả cảnh theo đuổi nội dung đã lựa chọn (cảnh buổi sớm hoặc trưa, chiều vô vườn cây hoặc vô khu dã ngoại công viên, trên trên phố, bên trên cánh đồng, nương rẫy)

Gợi ý

- Đoạn văn cần phải có câu khai mạc trình làng nội dung mô tả của toàn đoạn (nói về một thành phần của cảnh vô một khoảng thời hạn chắc chắn vô buổi sớm hoặc trưa / chiều), VD: cảnh nương rẫy vô giữa trưa, hoặc cảnh khu vực vườn vào khi rạng đông đang được lên,…

- Tiếp theo đuổi câu khai mạc là những câu văn mô tả từng hình hình ảnh, cụ thể ví dụ của cảnh theo đuổi thời hạn xác lập, thể hiện nay sự để ý cảnh vật vì thế nhiều giác quan lại ( đôi mắt coi, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi…) ; xem xét sử dụng nhiều kể từ ngữ khêu mô tả, sử dụng cơ hội đối chiếu, nhân hóa nhằm thực hiện mang đến đoạn văn sống động, mê hoặc.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1. b 2. a 3. b 4. c 5. b

II-1.a

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 (có đáp án) | Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 5 đem đáp án

b) (1) vũ

(2) lâu

2. (1) – c

(2) – a

(3) – d

(4) – b

3. Điền từ: đám, dập dềnh, áp, từ tốn, kề, vây hãm, trắng nuột, phì, tõm

4. Tham khảo: (1) Đoạn văn mô tả khu vườn cây vô buổi sáng

Giữa vườn cây nổi trội những cây xoài cao to lớn, lá xanh rờn đậm. Cành bên trên cành bên dưới chi chít những trái ngược xoài chín vàng ươm coi thiệt quí đôi mắt. Những tia nắng nóng ban mai len lách qua quýt kẽ lá, chùm trái ngược, rọi xuống mặt mày khu đất giống như các đốm hoa. Tiếng chim ríu rít gọi nhau vô vòm lá. Gió đem mùi hương xoài thơm ngát nhẹ nhõm phủ rộng từng khu vực vườn.

(2) Đoạn văn mô tả cảnh nương rẫy vô buổi trưa

Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô coi xa cách như cái tổ chim. Những sợi chão kể từ chòi canh kéo dài cho tới những thương hiệu “bù nhìn” group nón, treo mõ xua đuổi chim. Mỗi khi người vô chòi canh rung rinh chão hoặc khi đem cơn gió thổi mạnh, những cánh tay “bù nhìn” lại khua lên, tất nhiên giờ đồng hồ mõ kêu “lắc cắc, nhấp lên xuống cắc” nghe thiệt mừng tai. Những chú chim rừng vừa phải sà xuống nương ngô còn chưa kịp moi phân tử vô bắp, nghe giờ đồng hồ động hấp tấp cất cánh vút lên khung trời rực nắng nóng chói sáng.

(3) Đoạn văn mô tả cảnh cánh đồng vô buổi chiều

Những con cái chim chìa vôi cất cánh dập dờn bên trên đồng lúa. Chúng lượn vòng tròn trặn một khi rồi vụt cất cánh lên rất cao với group hình tam giác. Đàn chim bụng Trắng ấy đột nhiên chuyển màu sắc vàng nhấp nhoáng rồi hóa trở thành những chấm đen sì cất cánh về phía mặt mày trời lặn. Mặt trời vẫn lặn lờ đờ rãi xuống chân mây. Tôi đem xúc cảm mặt mày trời tiếp tục rơi xuống cánh đồng và tôi rất có thể chạy cho tới điểm nó rơi xuống một cơ hội dễ dàng và đơn giản.

(Dẫn theo đuổi Văn mô tả tuyển chọn lựa chọn, NXB Giáo dục đào tạo, 1997 )

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 5 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.