phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Câu hỏi:

18/03/2020 4,900

A. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển, phân hoá tế bào và đột biến hình hài những cơ sở và cơ thể

Bạn đang xem: phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Đáp án chủ yếu xác

B. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển và phân hoá tế bào

C. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển và đột biến hình hài những cơ sở và cơ thể

D. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phân hoá tế bào và đột biến hình hài những cơ sở và cơ thể

Đáp án A

Phát triển của khung hình động vật hoang dã là quy trình biến hóa bao hàm phát triển, phân hóa tế bào và đột biến hình hài cơ thể

Ví dụ: Nòng nọc rộng lớn, đứt đuôi và trở nên ếch con 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những ứng động này sau đó là ứng động sinh trưởng?

A. Hoa mươi giờ nở vô buổi sớm, hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

B. Lá cây họ đỗ xoè rời khỏi và khép lại, khí khổng đóng góp mở

C. Hoa mươi giờ nở vô buổi sớm, khí khổng đóng góp mở

D. Sự đóng góp hé của lá cây trinh bạch phái nữ khí khổng đóng góp mở

Câu 2:

Vì sao thói quen học hành ở người và động vật hoang dã sở hữu hệ thần kinh trung ương cải cách và phát triển được tạo hình rất rất nhiều?

A. Vì sinh sống vô môi trường thiên nhiên phức tạp

B. Vì tạo hình nguyệt lão tương tác mới nhất trong những nơron

C. Vì số tế bào thần kinh trung ương thật nhiều và tuổi tác lâu thông thường cao

D. Vì có tương đối nhiều thời hạn nhằm học tập tập

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

I. Khí khổng đóng góp hoặc hé tự tác động thẳng của sự việc trương nước hay là không trương nước của tế bào phân tử đậu.

II. Khí khổng đóng góp vô đêm tối, còn ngoài sáng sủa khí khổng luôn luôn hé.

III. Khí khổng đóng góp Khi cây háo nước, bất luận vô buổi ngày hoặc đêm tối.

Xem thêm: they live in a house that was built in

IV. Khi tế bào phân tử đậu của khí khổng trương nước, khí khổng tiếp tục đóng góp lại.

Số phương án chính là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Câu 4:

Điều này không đúng vào lúc nói tới sinh đẻ của động vật?

A. Động vật lưỡng tính sinh rời khỏi cả nhì loại kí thác tử đực và cái

B. Động vật đơn tính chỉ sinh rời khỏi một loại kí thác tử đực hoặc cái. 

C. Động vật đơn tính hoặc lưỡng tính chỉ mất mẫu mã sinh đẻ hữu tính.

D. Có động vật hoang dã sở hữu cả nhì mẫu mã sinh đẻ vô tính và hữu tính

Câu 5:

Đột thay đổi cấu tạo NST tăng thêm ý nghĩa với tiến bộ hóa, vì

A. tạo rời khỏi những thể đột thay đổi sở hữu mức độ sinh sống và kĩ năng sinh đẻ cao

B. tạo rời khỏi những alen đột thay đổi là mối cung cấp vật liệu sơ cung cấp mang đến tiến bộ hóa

C. tạo rời khỏi những thay đổi dị tổng hợp là mối cung cấp vật liệu loại cung cấp mang đến tiến bộ hóa

D. tham gia vô chế độ cơ hội li dẫn theo tạo hình loại mới

Câu 6:

Một quần thể sở hữu tần số loại gen ban đầu: 0,4AA : 0,2aa : 0,4Aa. hiểu rằng những thành viên dị phù hợp tử chỉ mất kĩ năng sinh đẻ vì chưng 50% đối với kĩ năng sinh đẻ của những thành viên đồng phù hợp tử. Các thành viên sở hữu loại gen AA và aa sở hữu kĩ năng sinh đẻ như nhau. Sau một mới tự động thụ phấn thì tần số thành viên sở hữu loại gen dị phù hợp tử tiếp tục là

A. 12.5%.

B. 6,25%.

C. 50%.

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

D. 25%