phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

hint-header

Cập nhật ngày: 15-10-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng


Chia sẻ bởi: Trường Phạm


Phát biểu này tại đây ko đích với công nghiệp phát hành sản phẩm chi dùng?

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm đặc biệt phong phú và đa dạng.

C

Phức tạp về trình độ chuyên môn khoa học tập - nghệ thuật.

D

Đòi căn vặn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Chủ đề liên quan

Loại hình giao thông vận tải này tại đây nhất thiết rất cần được trở nên tân tiến ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày quánh tiện nghi cho tới ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố này tại đây đem hiệu quả đưa ra quyết định so với sự trở nên tân tiến, phân bổ và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự trở nên tân tiến và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh và sự phân bổ điểm người ở.

C

Sự trở nên tân tiến những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, quần thể, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được phát hành kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ dông, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ dông, than vãn đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ dông, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ dông, củi mộc.

Ý này là Điểm lưu ý của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học?

A

Đòi căn vặn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn hoàn thiện vốn liếng thời gian nhanh.

B

Thời lừa lọc xây đắp cụt, tiến độ phát hành giản dị.

C

Ít tạo ra ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, ko cướp diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành này tại đây ko nằm trong công nghiệp phát hành sản phẩm chi dùng?

Vai trò này tại đây ko đích với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng nhu yếu từng ngày của trái đất về thức ăn.

B

Giải quyết nhu cậu về may khoác và sinh hoạt của trái đất.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp trở nên tân tiến.

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Xem thêm: vai trò của photpho trong cơ thể thực vật

Sản phẩm của ngành công nghiệp đồ ăn thức uống là

Phát biểu này tại đây ko đích với công nghiệp phát hành sản phẩm chi dùng?

A

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm đặc biệt phong phú và đa dạng.

C

Phức tạp về trình độ chuyên môn khoa học tập - nghệ thuật.

D

Đòi căn vặn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Loại hình giao thông vận tải này tại đây nhất thiết rất cần được trở nên tân tiến ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày quánh tiện nghi cho tới ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố này tại đây đem hiệu quả đưa ra quyết định so với sự trở nên tân tiến, phân bổ và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự trở nên tân tiến và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh và sự phân bổ điểm người ở.

C

Sự trở nên tân tiến những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, quần thể, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được phát hành kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ dông, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ dông, than vãn đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ dông, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ dông, củi mộc.

Ý này là Điểm lưu ý của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học?

A

Đòi căn vặn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn hoàn thiện vốn liếng thời gian nhanh.

B

Thời lừa lọc xây đắp cụt, tiến độ phát hành giản dị.

C

Ít tạo ra ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, ko cướp diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành này tại đây ko nằm trong công nghiệp phát hành sản phẩm chi dùng?

Vai trò này tại đây ko đích với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng nhu yếu từng ngày của trái đất về thức ăn.

B

Giải quyết nhu cậu về may khoác và sinh hoạt của trái đất.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp trở nên tân tiến.

Xem thêm: bảng công thức nguyên hàm

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Sản phẩm của ngành công nghiệp đồ ăn thức uống là