phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

Câu hỏi:

07/04/2020 48,573

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là một trong đại lượng đại số

D. Từ thông là một trong đại lượng đem hướng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trải qua diện tích S S bịa vô kể từ ngôi trường đều:

Φ = B.S.cosα

Trong tê liệt α=n, B  là góc thích hợp bởi vì pháp tuyến n  của mặt mày bằng phẳng khuông chão và véc tơ chạm màn hình kể từ B .

Đơn vị kể từ thông là vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2.

Như vậy tớ nhận biết từ thông là một trong đại lượng đại số, vô hướng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ trải qua khuông chão đem diện tích S S bịa vô kể từ ngôi trường đều đạt độ quý hiếm cực lớn khi

A. các đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mày bằng phẳng khuông dây

B. những đàng mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mày bằng phẳng khuông dây

C. những đàng mức độ kể từ phù hợp với mặt mày bằng phẳng khuông chão góc 0o

D. các đàng mức độ kể từ phù hợp với mặt mày bằng phẳng khuông chão góc 45o

Câu 2:

Một khuông chão hình vuông vắn, cạnh nhiều năm 4cm, bịa vô kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những đàng mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mày bằng phẳng khuông chão góc 60°. Từ trải qua mặt mày bằng phẳng khuông chão là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Xem thêm: study harder or you will fail the exam

Câu 3:

Một khuông chão hình tròn trụ đem diện tích S S = 2cm2 bịa vô kể từ ngôi trường đem chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mày bằng phẳng khuông chão. Từ trải qua mặt mày bằng phẳng khuông chão là

A. 10-1Wb

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu này tại đây không đúng?

A. Từ thông là một trong đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mày bằng phẳng khuông chão bởi vì 0 Khi khuông chão dẫn bịa vô kể từ ngôi trường đem những đàng mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mày bằng phẳng khuông dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín hoàn toàn có thể bởi vì 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một khuông chão hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 25cm, được bịa vuông góc với những đàng mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua loa khuông chão là 10-4Wb, chiều rộng lớn của khuông chão phát biểu bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một khuông chão hình vuông vắn đem cạnh nhiều năm 5cm, bịa vô kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mày bằng phẳng khuông chão tạo ra với những đàng mức độ từ là một góc 30°. Từ trải qua mặt mày bằng phẳng khuông chão nhận độ quý hiếm này sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

D. 8,5.10-6Wb