phát biểu nào sau đây không

Câu hỏi:

29/04/2020 233,771

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không

B. Nếu chỉ mất nhì lực ứng dụng nhập và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên lặng thì nhì lực này đó là nhì lực thăng bằng.

C. Hai lực thăng bằng là nhì lực mạnh như nhau, sở hữu nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhì lực ứng dụng nhập và một vật thì nhì lực này đó là nhì lực thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực ứng dụng vào trong 1 vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu 1 trong những 3 ĐK sau thì ko thể trình bày bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn vì chưng nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

D. Hai lực sở hữu phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là tiếp sau đây ko nhớ dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió ứng dụng nhập buồm một lực có

Xem thêm: thể tích bát diện đều

A. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ phù hợp điền nhập vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái khoáy tạ, lực sĩ vẫn ứng dụng nhập trái khoáy tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko thăng bằng trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực bú của Trái Đất ứng dụng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhì em nhỏ bé kéo nhì đầu sợi chạc khi sợi chạc đứng yên lặng.

C. Lực nhưng mà lốc xoáy ứng dụng nhập vật và lực nhưng mà vật ứng dụng nhập lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực bú của Trái Đất ứng dụng nhập bàn

Câu 6:

Sợi chạc kéo teo của nhì các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của người tiêu dùng 1 ứng dụng nhập chạc thăng bằng với lực của chạc ứng dụng nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của người tiêu dùng 2 ứng dụng nhập sợi chạc thăng bằng với lực kéo của người tiêu dùng 1 ứng dụng nhập sợi chạc.

C. lực kéo của người tiêu dùng 2 ứng dụng nhập sợi chạc thăng bằng với lực chạc ứng dụng nhập tay các bạn 1.

Xem thêm: có mấy cách để đo các đại lượng vật lý

D. lực kéo của người tiêu dùng 1 ứng dụng nhập chạc thăng bằng với lực của chạc ứng dụng nhập tay các bạn 2.