phát biểu nào sau đây đúng với dân cư ở vùng đồng bằng nước ta

Câu hỏi:

02/08/2019 53,360

(THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Phát biểu nào là tại đây chính với người ở ở vùng đồng vày nước ta?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với dân cư ở vùng đồng bằng nước ta

A. Tỉ suất sinh cao hơn nữa miền núi

B. Mật phỏng số lượng dân sinh nhỏ rộng lớn miền núi

C. Có thật nhiều dân tộc bản địa không nhiều người

D. Chiếm phần rộng lớn số dân cả nước

Đáp án chủ yếu xác

Hướng dẫn: SGK/69, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

(THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Nhân tố nào là tại đây sở hữu tính ra quyết định tới việc phân bổ người ở VN hiện nay nay?

A. Lịch sử khai quật lãnh thổ

B. Tài vẹn toàn thiên nhiên

C. Quá trình xuất, nhập cư

D. Trình phỏng cải cách và phát triển kinh tế

Câu 2:

(THPT QG 2019 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Phát biểu nào là tại đây ko chính về số lượng dân sinh VN hiện nay nay?

A. Số lượng luôn luôn cố định

B. Cơ cấu tuổi tác thay cho đổi

C. Quy tế bào lớn

D. đa phần dân tộc

Câu 3:

(THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Đồng vày VN triệu tập người ở nhộn nhịp là do

A. địa hình bằng vận, hầu hết trồng lúa

Xem thêm: they live in a house that was built in

B. nhiều dân tộc bản địa sinh sinh sống, diện tích S khu đất rộng

C. hầu hết trồng lúa, nhiều dân tộc bản địa sinh sống

D. diện tích S khu đất rộng lớn, có rất nhiều khoáng sản

Câu 4:

(THPT Lý Thái Tổ - Tỉnh Bắc Ninh 2017). Việc phân bổ lại người ở và làm việc trong số những vùng bên trên phạm vi toàn quốc là vô cùng quan trọng vì:

A. Sự phân bổ người ở của VN không đồng đều và chưa phù hợp lí

B. Tỉ lệ thiếu thốn việc thực hiện và thất nghiệp của VN hiện nay còn cao

C. Dân cư VN triệu tập hầu hết ở những đồng bằng

D. Nguồn làm việc VN không đủ tác phong công nghiệp

Câu 5:

(THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Dân cư VN phân bổ không đồng đều trong số những vùng thực hiện trở ngại lớn số 1 cho tới việc

A. nâng lên quality cuộc sống

B. bảo đảm khoáng sản và môi trường

C. dùng sở hữu hiệu suất cao mối cung cấp lao động

D. nâng cao thâm nghề ngỗng cho tới lao động

Câu 6:

(THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Phát biểu nào là tại đây ko chính với Điểm sáng dân tộc bản địa của nước ta?

A. Các dân tộc bản địa không nhiều người sinh sống triệu tập hầu hết ở đồng bằng

B. Có nhiều bộ phận dân tộc bản địa, bạn dạng sắc văn hóa truyền thống nhiều dạng

C. Mức sinh sống của một phần tử dân tộc bản địa không nhiều người còn thấp

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

D. Dân tộc Kinh rung rinh tỉ lệ thành phần lớn số 1 vô tổng số dân