phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

Câu hỏi:

07/06/2022 24,737

A. Biên phỏng nhiệt độ lớn số 1 và nhỏ nhất đều ở châu lục.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt trái đất

B. Biên phỏng nhiệt độ phỏng ở biển nhỏ rộng lớn ở châu lục.

Đáp án chủ yếu xác

C. Nhiệt phỏng tối đa và thấp nhất đều ở biển.

D. Nhiệt phỏng ở buôn bán cầu Tây cao hơn nữa buôn bán cầu Đông.

Đáp án đích thị là: B

Do sự hít vào nhiệt độ và lan nhiệt độ của khu đất thời gian nhanh rộng lớn nước nên biển sở hữu biên phỏng nhiệt độ nhỏ, châu lục sở hữu biên phỏng nhiệt độ rộng lớn. Đất hấp thụ nhiệt độ thời gian nhanh rộng lớn tuy nhiên lan nhiệt độ cũng thời gian nhanh rộng lớn. Nước hít vào nhiệt độ lừ đừ rộng lớn tuy nhiên lan nhiệt độ cũng lừ đừ rộng lớn -> Nhiệt phỏng tầm năm tối đa và thấp nhất ở châu lục.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng tầm năm thấp nhất ở

A. châu lục.

B. biển.

C. buôn bán cầu Đông.

D. buôn bán cầu Tây.

Câu 2:

Càng về vĩ phỏng cao

A. nhiệt độ phỏng tầm năm càng rộng lớn.

B. thời hạn sở hữu sự phát sáng càng nhiều năm.

C. góc chiếu của tia mặt mày trời càng rộng lớn.

D. biên phỏng nhiệt độ phỏng của năm càng tốt.

Câu 3:

Các yếu tố thực hiện mang đến vùng xích đạo sở hữu mưa thật nhiều là

A. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, frông rét, bão táp Mậu dịch.

Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

B. dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, những núi cao, bão táp Mậu dịch.

C. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, dòng sản phẩm biển lớn lạnh lẽo.

D. áp thấp, dải quy tụ nhiệt đới gió mùa, dòng sản phẩm biển lớn rét.

Câu 4:

Từ xích đạo về đặc biệt có

A. nhiệt độ phỏng hạ thấp, biên phỏng nhiệt độ phỏng tầm năm hạn chế.

B. góc chiếu của tia sự phản xạ mặt mày trời tăng, nhiệt độ phỏng hạ thấp.

C. nhiệt độ phỏng tầm năm hạn chế, biên phỏng nhiệt độ phỏng năm tăng.

D. biên phỏng nhiệt độ phỏng năm tăng, nhiệt độ phỏng tầm năm tăng.

Câu 5:

Các yếu tố thực hiện mang đến vùng ôn đới mưa nhiều là

A. bão táp Tây ôn đới, dòng sản phẩm biển lớn rét.

B. bão táp Tây ôn đới, dòng sản phẩm biển lớn lạnh lẽo.

C. áp thấp ôn đới, bão táp Mậu dịch.

D. áp thấp ôn đới, bão táp Đông đặc biệt.

Câu 6:

Nhân tố này tại đây tác động nhiều tới sự không giống nhau về nhiệt độ phỏng thân thuộc bờ Đông và Tây lục địa?

A. Dòng biển lớn lạnh lẽo, phỏng cao địa hình.

B. Độ cao địa hình, những vĩ phỏng địa lí.

C. Các vĩ phỏng địa lí, dòng sản phẩm biển lớn rét.

Xem thêm: unit 13 lớp 12 language focus

D. Dòng biển lớn rét, dòng sản phẩm biển lớn lạnh lẽo.