ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

Câu hỏi:

02/11/2019 49,477

B. Tổng hợp ý chuỗi pôlipeptit. 

Đáp án chủ yếu xác

Quá trình dịch mã tổ hợp chuỗi polipeptit được ra mắt ở tế bào hóa học (ở loại vật nhân thực).

Chọn B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tất cả những loại loại vật đều phải sở hữu công cộng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này thể hiện điểm sáng gì của mã di truyền? 

A. Mã DT đem tính phổ biến 

B. Mã DT luôn luôn là mã cỗ ba 

C. Mã DT đem tính thoái hóa 

D. Mã DT đem tính quánh hiệu.

Câu 2:

Codon này tại đây ko mã hóa axit amin ? 

A. 5’-AUG-3’ 

B. 5’-AUU-3’ 

C. 5’-UAA-3’ 

D. 5’-UUU-3’

Câu 3:

Một gen đem chiều lâu năm 0,51 µm. Tổng số links hidro của gen là 4050. Số nucleotit loại adenin của gen la bao nhiêu? 

A. 1500 

B. 1050 

Xem thêm: vùng phía tây hoa kỳ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây trong việc phát triển kinh tế

C. 750 

D. 450

Câu 4:

Nuclêôtit này tại đây ko nhập cuộc cấu trúc nên ADN? 

A. Ađênin. 

B. Xitôzin. 

C. Guanin. 

D. Uraxin.

Câu 5:

Trong khung hình sinh sống axit nuclêic nhập vai trò cần thiết vô hoạt động và sinh hoạt nào? 

A. Nhân song NST và phân loại tế bào. 

B. Nhận biết những vật thể kỳ lạ đột nhập. 

C. Tổng hợp ý và phân giải những hóa học. 

D. Sinh sản và DT.

Câu 6:

Bộ phụ thân này tại đây cho tới tín hiệu kết thúc đẩy dịch mã? 

A. 5’ AGU 3’ 

B. 5’ UGA 3’ 

C. 5’ AUG 3’ 

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 3

D. 5’ UUA 3’