nửa chu vi tam giác

Chu vi hình tam giác là kỹ năng Toán học tập căn phiên bản và được tiến hành công tác Toán học tập lớp 2. Chu vi hình tam giác được xem theo đòi từng loại hình tam giác không giống nhau, bao gồm hình tam giác thông thường, tam giác vuông, tam giác đều và tam giác cân nặng. Công thức tính chu vi hình tam giác tiếp tục giản dị rộng lớn công thức tính diện tích S hình tam giác. Dưới đấy là công thức tính chu vi hình tam giác với rất nhiều hình không giống nhau.

1. Tính chu vi tam giác thường

Tam giác thông thường là tam giác cơ phiên bản với 3 cạnh với phỏng nhiều năm không giống nhau. Công thức tính chu vi hình tam giác thường:

Bạn đang xem: nửa chu vi tam giác

P = a + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi tam giác.
 • a, b, c là 3 cạnh của hình tam giác cơ.

Để tính diện tích S nửa chu vi tam giác tiếp tục dựa vào công thức: ½P = (a+b+c) : 2

Ví dụ: Cho tam giác có tính nhiều năm 3 cạnh thứu tự là 4cm, 8cm và 9cm. Tính chu vi hình tam giác.

Dựa vô công thức tất cả chúng ta sẽ sở hữu điều giải là Phường = 4 + 8 + 9 = 21cm

Chu vi hình tam giác

2. Công thức tính chu vi tam giác cân

Tam giác cân nặng là tam giác với 2 cạnh và 2 góc đều bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân nặng là skin của 2 cạnh mặt mày.

Để tính chu vi tam giác cân nặng, chúng ta cần phải biết đỉnh của tam giác cân nặng và phỏng nhiều năm 2 cạnh là được. Công thức tính chu vi hình tam giác cân nặng là:

P = 2a + c

Trong đó:

 • a: Hai cạnh mặt mày của tam giác cân nặng.
 • c: Là lòng của tam giác.

Lưu ý, công thức tính chu vi tam giác cân nặng sẽ tiến hành vận dụng nhằm tính chu vi của tam giác vuông cân nặng.

Ví dụ: Cho hình tam giác cân nặng bên trên A với chiều nhiều năm AB = 7cm, BC = 5cm. Tính chu vi hình tam giác cân nặng.

Dựa vô công thức tính chu vi tam giác cân nặng, tao với phương pháp tính Phường = 7 + 7 + 5 = 19cm.

Tính chu vi tam giác cân

3. Cách tính chu vi tam giác đều

Tam giác đều là tình huống đặc biệt quan trọng của tam giác cân nặng khi 3 cạnh đều bằng nhau. Công thức tính tam giác đều là:

P = 3 x a

Trong đó

 • P: Là chu vi tam giác đều.
 • a: Là chiều nhiều năm cạnh của tam giác.

Ví dụ: Tính chu vi tam giác đều phải có cạnh AB = 5cm.

Dựa theo đòi công thức tất cả chúng ta với phương pháp tính Phường = 5 x 3 = 15cm.

Tam giác đều

4. Chu vi tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông 90°. Công thức tính chu vi tam giác vuông là:

P = a + b + c

Trong đó

 • a và b: Hai cạnh của tam giác vuông.
 • c: Cạnh huyền của tam giác vuông.

Ví dụ: Tính chu vi tam giác vuông với phỏng nhiều năm CA = 6cm, CB = 7cm và AB = 10cm.

Xem thêm: co khử được oxit nào

Dựa vô công thức tính tất cả chúng ta với phương pháp tính Phường = 6 + 7 + 10 = 23cm.

Ngoài rời khỏi tất cả chúng ta cũng rất có thể tính chu vi của tam giác vuông lúc biết phỏng nhiều năm 2 cạnh. Cho tam giác vuông với chiều nhiều năm CA = 5cm, CB = 8cm, tính chu vi.

Như hình tiếp sau đây vì thế tam giác vuông ở C nên cạnh huyền là AB. Để tính cạnh huyền tam giác vuông cân nặng, tao tiếp tục dựa vào toan lý Pitago vô tam giác vuông.

AB² = CA² + CB²

AB² = 25 + 64

AB = 9,4cm

Vậy chu vi tam giác vuông CAB là:

P = 5 + 8 + 9,4 = 22,4cm

Chu vi tam gác vuông

5. Chu vi tam giác vô ko gian

Giả sử chúng ta với Việc cần thiết tính chu vi tam giác vô không khí như sau:

Bài toán: Trong không khí mang lại mặt mày bằng phẳng Oxy, với nhì điểm A(1;3), B(4;2).

 1. Tìm tọa phỏng điểm D phía trên trục Ox sao mang lại DA=DB;
 2. Tính chu vi tam giác OAB?

Tính chu vi tam giác vô ko gian

Chu vi tam giác vô ko gian

Sau đấy là điều giải của Việc trên:

a. D phía trên trục tọa phỏng Ox nên tọa phỏng của D(x;0)

Ta có: DA^2=(1-x)^2+3^2

DB^2=(4-x)^2+2^2

DA=DB\Rightarrow DA^2=DB^2

\Rightarrow(1-x)^2+9=(4-x)^2+4

\Leftrightarrow6x=10

\Rightarrow x=\frac{5}{3}\Rightarrow D\left(\frac{5}{3};0\right)

b. OA^2=1^2+3^2=10\Rightarrow OA=\sqrt{10}

Xem thêm: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

OB^2=4^2+2^2=20\Rightarrow OB=\sqrt{20}

AB^2=(4-1)^2+(2-3)^2=10\Rightarrow AB=\sqrt{10}

Chu vi tam giác OAB:\sqrt{10}+\sqrt{10}+\sqrt{20}=(2+\sqrt{2})\sqrt{10}.

 • Trọng tâm là gì? Công thức tính trọng tâm của tam giác