nơi có thềm lục địa hẹp nhất nước ta thuộc vùng biển của khu vực

hint-header

Cập nhật ngày: 09-11-2022

Bạn đang xem: nơi có thềm lục địa hẹp nhất nước ta thuộc vùng biển của khu vực


Chia sẻ bởi: Trần Giao Linh


Nơi đem thềm châu lục hẹp nhất VN nằm trong vùng đại dương của quần thể vực

Chủ đề liên quan

Nhận ấn định đích thị về Điểm lưu ý địa hình vùng thềm châu lục VN là

A

thu hẹp ở phía Bắc, không ngừng mở rộng ở miền Trung và phía Nam.

B

mở rộng lớn ở phía Bắc, thu hẹp ở miền Trung và phía Nam.

C

mở rộng lớn ở phía Bắc và phía Nam, thu hẹp ở miền Trung.

D

thu hẹp ở phía Bắc và phía Nam, không ngừng mở rộng ở miền Trung.

Căn cứ vô At lát Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này tại đây giáp Lào?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này sau đây không giáp Lào?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này tại đây phía trên đường biên giới giới đằm thắm VN - Trung Quốc?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm điểm vô cùng Nam bên trên lục địa của VN nằm trong tỉnh này sau đây?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5,cho biết thêm tỉnh này tại đây của VN giáp với Campuchia cả bên trên lục địa và bên trên biển?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm quần đảo Hoàng Sa nằm trong tỉnh, TP.HCM này sau đây?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này tại đây giáp Trung Quốc?

Căn cứ vô At lát Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này tại đây một vừa hai phải giáp đại dương một vừa hai phải giáp Trung Quốc?

Căn cứ Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm đem từng nào tỉnh (thành phố) của VN giáp Lào?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này tại đây giáp biển?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này tại đây giáp Campuchia?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này tại đây giáp Trung Quốc?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm tỉnh này tại đây một vừa hai phải giáp Trung Quốc, một vừa hai phải giáp Lào?

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm điểm vô cùng Tây phần lục địa của VN nằm trong tỉnh này sau đây?

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm quần hòn đảo Trường Sa nằm trong tỉnh, TP.HCM nào?

Đường biên cương trên biển khơi và bên trên lục địa của VN nhiều năm bắt gặp trở ngại lớn số 1 về

A

thu bú mớm góp vốn đầu tư quốc tế.

B

bảo vệ tự do bờ cõi.

Ý nghĩa kinh tế tài chính của vùng địa lý VN là

A

tự nhiên phân hóa phong phú và đa dạng đằm thắm Bắc - Nam, Đông - Tây.

B

nguồn khoáng sản loại vật và tài nguyên vô nằm trong phú quý.

C

thuận lợi gặp mặt với những nước vô điểm và trái đất.

D

thuận lợi nhằm kiến thiết nền văn hóa truyền thống tương đương với điểm.

Sự phong phú và đa dạng về phiên bản sắc dân tộc bản địa của VN là vì vị trí

A

có sự chạm chán nhiều nền văn minh rộng lớn với văn minh phiên bản địa.

B

diễn rời khỏi những hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính sôi động.

C

nằm bên trên ngã tư đường lối sản phẩm hải và sản phẩm ko quốc tế rộng lớn.

D

liền kề của nhì vòng đai sinh khoáng rộng lớn.

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

Sự phân hóa phong phú và đa dạng của đương nhiên và tạo hình những vùng đương nhiên không giống nhau ở VN hầu hết do

B

Vị trí địa lí và hình thể.