nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Câu hỏi:

24/08/2022 8,714

B. nguồn nước.

C. khí hậu.

Đáp án chủ yếu xác

D. đất đai.

Đáp án chính là: C

Nhân tố tác động thực hiện cho tới phát triển nông nghiệp với tính cập kênh là nhiệt độ. Sự thất thông thường, phân hóa đa dạng và phong phú của những nhân tố không khí và nhiệt độ thực hiện cho tới phát triển nông nghiệp cũng bất bênh. Ví dụ: năm rét muộn, năm rét sớm; năm mưa nhiều, năm mưa không nhiều, năm nhiều lũ, năm không nhiều lũ,… thực hiện cho tới sinh hoạt nông nghiệp cũng trở nên tác động bám theo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của phát triển nông nghiệp không nên là

Câu 2:

Đặc điểm này tại đây không chính với phát triển nông nghiệp?

Câu 3:

Quy tế bào phát triển nông nghiệp dựa vào hầu hết vào

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

Câu 4:

Đặc điểm này sau đấy là cần thiết nhất so với phát triển nông nghiệp?

Câu 5:

Để xử lý những giới hạn bởi tính mùa vụ vô phát triển nông nghiệp tạo ra, quan trọng phải

Câu 6:

Nguồn đồ ăn không tác động nhiều đến

Câu 7:

Nông nghiệp hiểu bám theo nghĩa rộng lớn, bao gồm có

Câu 8:

Năng suất cây cỏ dựa vào hầu hết vào

Câu 9:

Hoạt động này tại đây thành lập nhanh nhất vô lịch sử vẻ vang cải cách và phát triển của xã hội người?

Câu 10:

Yếu tố này tại đây của phát triển nông nghiệp không nhiều tùy theo khu đất đai rộng lớn cả?

Câu 11:

Biện pháp công cộng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp sản phẩm hoá vô nền kinh tế tài chính văn minh là

Xem thêm: thể tích bát diện đều

Câu 12:

Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt Lúc không

Câu 13:

Trung tâm vật hóa học - kỹ năng tác động đến

Câu 14:

Yếu tố này sau đấy là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cải cách và phát triển, đông đúc dân coi tăng cường nông nghiệp là trọng trách kế hoạch sản phẩm đầu?