nhận định nào sau đây không đúng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nhận lăm le này tại đây không đúng:

  Bạn đang xem: nhận định nào sau đây không đúng

  • A. Công thức là hàm
  • B. Hàm là công thức
  • C. Hàm Sum dùng làm tính tổng
  • D. Hàm xác lập độ quý hiếm lớn số 1 là MAX

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhận lăm le sai là: Công thức là hàm

Mã câu hỏi: 10314

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: they live in a house that was built in

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: nhiễm sắc thể là gì

CÂU HỎI KHÁC

 • Thao tác nhập hàm và công thức với bao nhiêu bước?
 • Hàm =MAX(1/2,1/4,1/6,1/8) cho tới kết quả?
 • Hàm tính tổng với tên:
 • Nhận lăm le này tại đây ko đúng:
 • Hàm =AVERAGE(10,20,30) Cho kết quả:
 • Hàm =SUM(10,20,30) Cho kết quả:
 • Giả sử vô dù D1 với chứa chấp công thức tính tổng của thân phụ dù A1, B1, C1. Công thức này tại đây đúng:
 • Hàm =MIN(1/2,1/4,1/6,1/8,0) cho tới kết quả:
 • Để tính khoảng nằm trong của thân phụ dù A1, B1, C1 vô dù D1 cơ hội nhập này tại đây đúng?
 • Chọn nhận định và đánh giá đúng:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7

YOMEDIA