nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Câu hỏi:

24/09/2019 18,203

 D. chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Bạn đang xem: nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Đáp án chủ yếu xác

+ Nguyên tắc đưa đến loại năng lượng điện xoay chiều dựa vào hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

ü   Đáp án D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 50 V nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần R vướng tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng thân mật nhì đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng thân mật nhì đầu cuộn cảm bằng:

 A. 40 V.

 B. 10 V.

 C. trăng tròn V.

 D. 30 V.

Câu 2:

Đặt năng lượng điện áp u = 1202cos100πt-π6  V nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm thuần L = 87π  H và tụ C vướng tiếp nối đuôi nhau. Điện áp nhì đầu cuộn cảm thời điểm hiện nay là uL = 1752cos100πt+π12  V. Giá trị của năng lượng điện trở R là:

A. 602 Ω

B. 60 Ω

C. 302 Ω

D. 87,5 Ω

Câu 3:

Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì chừng lệch sóng của điện áp u với độ mạnh loại năng lượng điện i nhập mạch được tính theo đòi công thức

A. tanφ = ωL - 1C.ωR

B. tanφ = ωC - 1L.ωR

Xem thêm: unit 1 lớp 12 mới

C. tanφ = ωL - C.ωR

D. L.ω + C.ωR

Câu 4:

Đối với những khí cụ hấp phụ năng lượng điện như quạt, tủ giá buốt người tớ nâng lên thông số hiệu suất là để?

 A. tăng năng lượng điện áp quyết định nút.

 B. hạn chế hiệu suất hấp phụ.

 C. hạn chế độ mạnh loại năng lượng điện.

 D. tăng hiệu suất lan nhiệt độ.

Câu 5:

Dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua chuyện mạch chỉ mất cuộn chão thuần cảm luôn:

 A. đem trộn thuở đầu bởi 0.

 B. trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp nhì đầu mạch góc π2

 C. đem trộn thuở đầu bằng-π2

 D. sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp nhì đầu mạch góc π2

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = 2002cos100πt  V nhập nhì đầu một quãng mạch bao gồm cuộn cảm có tính tự động cảm L = 1π  H và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung  C = 10-42πF vướng tiếp nối đuôi nhau. Cường chừng loại năng lượng điện hiệu dụng trong khúc mạch là:

 A. 0,75 A.

 B. 22 A.

 C. 2 A.

Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

 D. 1,5 A.