nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào cần vương là gì

Câu hỏi:

22/08/2019 56,527

Bạn đang xem: nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào cần vương là gì

A. Triều đình ngôi nhà Nguyễn tiếp tục đầu mặt hàng thực dân Pháp

B. Các cuộc khởi nghĩa vô phong trào ra mắt tách rốc, lẻ tẻ

C. Thiếu lối lối chỉ dẫn trúng đắn và sự lãnh đạo thống nhất

Đáp án chủ yếu xác

D. Thực dân Pháp mạnh và tiếp tục gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Đáp án: C

Giải thích:  Câu liên hệ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Lúc vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. trọn vẹn chấm dứt

B. chỉ hoạt động và sinh hoạt cụ chừng

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cải tiến và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Câu 2:

Nội dung này sau đây phản ánh chân thành và ý nghĩa của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố cơ chế phong loài kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp cần trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu tranh giành cứu giúp nước vô nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện nay trào lưu dân tộc bản địa ngôi nhà nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 3:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

Xem thêm: cách đăng ký chạy grab

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 4:

Người hàng đầu phái ngôi nhà chiến ngôi nhà trương kháng Pháp vô triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 5:

Nội dung hầu hết của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng dân chúng đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

B. kêu gọi văn thân thuộc, sĩ phu và dân chúng cả nước đứng lên vì vua tuy nhiên kháng chiến

C. kêu gọi văn thân thuộc, sĩ phu vô toàn nước tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo dân chúng kế tiếp kháng chiến

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất vô khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

D. công dân và công nhân

Xem thêm: giải khtn 7 chân trời sáng tạo