nguyên hàm e mũ 2x

 • Đáp án B

  Căn cứ vô Atlat Địa lý nước ta trang 15, Từ 1960 - 2007, số lượng dân sinh vùng quê tăng 36,36 triệu con người, số lượng dân sinh trở nên thị tăng 18,64 triệu con người => số lượng dân sinh vùng quê tăng nhiều vội vàng 1,95 (36,36 /18,64 ) phiên đối với số lượng dân sinh trở nên thị

  Bạn đang xem: nguyên hàm e mũ 2x

  => đánh giá chính về tình hình số lượng dân sinh nước ta qua quýt trong những năm là kể từ 1960 - 2007, số lượng dân sinh vùng quê tăng vội vàng 1,95 phiên đối với số dân trở nên thị.

  Câu hỏi:

  Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{2x}}.\) 

  • A. \(\int {{e^{2x}}dx} = 2{e^{2x}} + C\)
  • B. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C}\)
  • C. \(\int {{e^{2x}}dx = {e^{2x}} + C}\)
  • D. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{{{e^{2x + 1}}}}{{2x + 1}}} + C\)

  Đáp án đúng: B

  Xem thêm: they live in a house that was built in

  Xét vẹn toàn hàm  \(\int {{e^{2x}}dx} = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C.\)

  Xem thêm: giải toán bằng cách lập hệ phương trình

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Khẳng ấn định nào là sau đó là sai về vẹn toàn hàm
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = x - sin 2x
 • Tính tích phân I=0 cho tới 1 2e^xdx
 • Tìm số dương a sao cho tới (intlimits_0^a {frac{{{x^2} + 2x + 2}}{{x + 1}}} {m{d}}x = frac{{{a^2}}}{2} + a + ln 3.)
 • Tìm c biết tích phân 1 cho tới 5 (1/2x-1)dx=ln c
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=2^(2x+1)
 • Biết F(x) là vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sin(pi/3+x/2) và f(pi/3)=1. Tính F(0)
 • Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số f(x)=cos2x hiểu được F(pi/2)=2pi
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=e^(2x)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số (fleft( x ight) = {e^{2x}})