nguồn hải sản nước ta bị giảm sút rõ rệt nhất là ở

Câu hỏi:

02/06/2020 đôi mươi,606

Nguồn lợi thủy sản VN bị sút giảm rõ ràng rệt là do:

Bạn đang xem: nguồn hải sản nước ta bị giảm sút rõ rệt nhất là ở

Việc đánh bắt cá quá mức cho phép, nhất là đánh bắt cá ngay gần bờ.

Sử dụng những phương tiện đi lại đánh bắt cá với đặc điểm phá hủy mối cung cấp lợi thủy sản (thuốc nổ, hóa độc hại, năng lượng điện,…).

Tình trạng ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên nước, nhất là vùng của sông, ven bờ biển.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bảng số liệu sau:

Biến thay đổi diện tích S rừng và chừng bao phủ phủ rừng ở VN, quá trình 1943 – 2010

Vẽ biểu vật phối hợp thể hiện tại sự dịch chuyển diện tích S rừng và chừng bao phủ phủ rừng ở VN vô quá trình 1943 – 2010.

Câu 2:

Cho bảng số liệu sau:

Biến thay đổi diện tích S rừng và chừng bao phủ phủ rừng ở VN, quá trình 1943 – 2010

Nhận xét sự thay cho thay đổi diện tích S rừng và chừng bao phủ phủ rừng của VN vô quá trình bên trên và phân tích và lý giải nguyên vẹn nhân.

Câu 3:

Trình bày những phương án bảo đảm khoáng sản rừng ở VN.

Câu 4:

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích rừng của nước ta qua quýt những năm

(Đơn vị: triệu ha)

Năm

1943

1983

2005

Xem thêm: they live in a house that was built in

2011

Tổng diện tích S rừng

14,3

7,2

12,7

13,5

Dựa vô bảng số liệu, hãy đánh giá về việc thay cho thay đổi diện tích S thời gian 1943 – 2011. Nêu kết quả của việc suy tách khoáng sản rừng và những phương án bảo đảm rừng VN.

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích rừng của nước ta qua quýt những năm

(Đơn vị: triệu ha)

Năm

1943

1983

2005

2011

Tổng diện tích S rừng

14,3

7,2

12,7

13,5

Xem thêm: zn+ h2so4 đặc nóng

Vẽ biểu vật thể hiện tại chừng bao phủ phủ rừng của VN quá trình 1943 – 2011.

Câu 6:

Tại sao rất cần được bảo đảm khoáng sản rừng ở VN ?