ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Câu hỏi:

07/06/2022 2,827

A. nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng.

Bạn đang xem: ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: A

Ngô là cây cải tiến và phát triển chất lượng tốt bên trên khu đất độ ẩm, nhiều mùn, dễ dàng nước thải. Cây ngô là cây thực phẩm cần thiết cho tất cả những người và gia cầm ở miền nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng và ôn đới rét.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lúa gạo là cây cải tiến và phát triển cực tốt bên trên đất

A. độ ẩm, nhiều mùn, dễ dàng nước thải.

B. phù tụt xuống, cần phải có nhiều phân bón.

C. phì nhiêu màu mỡ, cần thiết nhiều phân bón.

D. độ ẩm, tầng mùn dày, nhiều sét.

Câu 2:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa gạo?

A. Ô-xtrây-li-a.

B. LB Nga.

C. Hoa Kì.

D. Trung Quốc.

Câu 3:

Nước nào là tại đây trồng nhiều ngô?

A. bấm Độ.

B. Hoa Kì.

Xem thêm: they live in a house that was built in

C. LB Nga.

D. Ô-xtrây-li-a.

Câu 4:

Khu vực châu Á gió mùa rét là điểm phổ biến về cây

A. tiểu mạch.

B. lúa nước.

C. khoai tây.

D. ngô.

Câu 5:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo vẹn toàn ôn đới và cận nhiệt?

A. Lúa mì.

B. Ngô.

C. Lúa gạo.

D. Kê.

Câu 6:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa mì?

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Thái Lan.

C. Trung Quốc.

Xem thêm: thể tích bát diện đều

D. Băng-la-đet.