năng lượng liên kết riêng

Lý thuyết về tích điện link, năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân nguyên vẹn tử vật lí 12 Hạt nhân nguyên vẹn tử.

Năng lượng link - năng lượng liên kết riêng
Năng lượng link – năng lượng liên kết riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác trong số những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh tính năng nhập phạm vi độ dài rộng phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
HạtĐiện tíchKhối lượng
Protonqp = – 1,602 x 10–19 Cmp = 1,6726.10-27kg
Nơtronqn = 0mn = 1,6726.10-27kg
Electronqe = – 1,602 x 10-19 Cme = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính phỏng hụt khối của phân tử nhân

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) với kết cấu phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

Bạn đang xem: năng lượng liên kết riêng

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo nên trở thành phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng link của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng cần cung ứng nhằm tách những nuclon; nó được xem vì thế tích của phỏng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

Công thức tính tích điện link phân tử nhân

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Xem thêm: giải sgk anh 10 global success

Năng lượng link riêng

Mức phỏng kiên cố của một phân tử nhân tùy nằm trong nhập năng lượng liên kết riêng

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân kiên cố với \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này là những phân tử nhân ở khoảng tầm thân mật của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80