muối nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

08/04/2021 37,165

B. Na2HPO3.

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối trung hòa

Đáp án chủ yếu xác

Na2HPO3 có vẹn toàn tử H tuy nhiên không tồn tại kĩ năng phân li ra H+ nên là muối hạt hòa hợp.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tiếp sau đây vừa phải phản xạ được với hỗn hợp HCl vừa phải phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

A. Na2CO3

B. NH4Cl

C. NH3

D. NaHCO3

Câu 2:

Dãy hóa học này tại đây vừa phải thuộc tính với  hỗn hợp NaOH vừa phải thuộc tính với dd HCl?

A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3:

Dung dịch này tại đây thực hiện quì tím gửi lịch sự màu sắc đỏ?

A. NH4Cl

B. NaOH

Xem thêm: trường đại học thành đông

C. NaCl

D. Na2CO3

Câu 4:

Trong những hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit này là hóa học lưỡng tính?

A. I, II và III.

B. I.

C. I và IV.

D. III.

Câu 5:

Cho mặt hàng những oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính vô mặt hàng (theo Bronsted) là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 6:

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số hóa học đem tính lưỡng tính là

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

D. 6