một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

11/10/2019 198,259

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đàng hình sin.

Bạn đang xem: một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định phát biểu nào sau đây đúng

B. Lực kéo về thuộc tính nhập vật ko thay đổi.

C. Li phỏng của vật tỉ trọng với thời hạn xấp xỉ.

D. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đoạn trực tiếp.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Đối với vật xấp xỉ điều hòa:

+ Quỹ đạo hoạt động là một trong những đoạn thẳng 

+ Li phỏng thay đổi thiên theo gót thời hạn theo gót hàm sin (cos)

+ Lực kéo về: F=mω2Acosωt+φ nên Lực kéo về cũng thay đổi thiên điều tiết theo gót thời gian

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật xấp xỉ điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là fake động

A. nhanh chóng dần dần đều.

B. chậm chạp dần dần đều.

C. nhanh chóng dần dần.

D. chậm chạp dần dần.

Câu 2:

Trong xấp xỉ điều tiết của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động khi

A. lực kéo về thay đổi chiều.

B. lực kéo về chính vì chưng ko.

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực lớn.

D. lực kéo về có tính rộng lớn cực kỳ tè.

Câu 3:

Chọn tóm lại đúng vào lúc nói đến xấp xỉ điều hoà của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc.

Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

A. Vận tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

B. Quỹ đạo là một trong những đoạn trực tiếp.

C. Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là một trong những đàng hình sin.

Câu 4:

Năng lượng của một vật xấp xỉ điều hòa

A. thay đổi thiên tuần trả theo gót thời hạn với chu kì vì chưng chu kì xấp xỉ của vật.

B. vì chưng động năng của vật Lúc thay đổi thiên.

C. thay đổi thiên tuần trả theo gót thời hạn với chu kì vì chưng nửa chu kì xấp xỉ của vật.

D. vì chưng động năng của vật Lúc vật qua quýt địa điểm cân đối.

Câu 5:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực thuộc tính có tính rộng lớn cực kỳ đại

B. Lực thuộc tính thay đổi chiều

C. Lực thuộc tính có tính rộng lớn cực kỳ tiểu 

D. Lực thuộc tính vì chưng không

Câu 6:

Một vật xấp xỉ điểu hòa Lúc đang được hoạt động từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời trái chiều với vectơ tốc độ.

B. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời và sự cân đối tốc độ nằm trong hạn chế.

C. véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ nằm trong có mức giá trị âm.

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

D. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ nằm trong tăng.