một vật khối lượng 2kg

Câu hỏi:

08/08/2019 66,453

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật với lượng 2 kilogam rơi tự tại xuống khu đất trong tầm thời hạn 0,5 s. Độ biến đổi thiên động lượng của vật trong tầm thời hạn này là từng nào ? Cho g = 10 m/s2.

A. 10 kilogam.m/s

B. 20 kilogam.m/s

C. 2 kilogam.m/s

D. 1 kilogam.m/s

Câu 2:

Một vật nhỏ lượng m = 2 kilogam trượt xuống một tuyến đường dốc trực tiếp nhẵn bên trên 1 thời điểm xác lập với véc tơ vận tốc tức thời 3 m/s, tiếp sau đó 4 s với véc tơ vận tốc tức thời 7 m/s, tiếp ngay lập tức tiếp sau đó 3 s vật với động lượng là 

A. 30 kilogam.m/s

B. 70 kilogam.m/s

C. 20 kilogam.m/s

D. 40 kilogam.m/s

Câu 3:

Một con xe với lượng 1,1 tấn chính thức chạy với véc tơ vận tốc tức thời vì như thế ko với tốc độ là 4,6 m/s2 nhập thời hạn 5 s. Công suất tầm của xe pháo bằng

A. 5,819. 104 W

B.4 ,819. 104 W 

C.2,532. 104 W

D.4,532. 104 W

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

Câu 4:

Một máy kéo với hiệu suất Phường = 5 kW kéo một khối mộc với trọng lượng 800 N vận động đều được s = 10 m bên trên mặt mũi phẳng phiu ở ngang, thông số ma mãnh sát trượt thân thuộc khối mộc và mặt mũi phẳng phiu ở ngang là μ = 0,5. Thời gian giảo máy kéo triển khai là

A. 0,2 s

B. 0,6 s

C. 0,4 s

D. 0,8 s

Câu 5:

Trong khu dã ngoại công viên một xe pháo monorail với lượng m = 80kg chạy xe trên tiến trình như hình vẽ, biết zA = đôi mươi m; zB = 10 m; zC = 15 m; zD = 5 m; zE = 18 m; g = 9,8 m/s2. Độ rời thế năng trọng ngôi trường của xe pháo Lúc xe pháo dịch rời kể từ B cho tới C là

A. -4000 J

B. – 3920 J

C. 3920 J

D. -7840 J

Câu 6:

Trên hình là trang bị thị tọa chừng - thời hạn của một vật với lượng 3 kilogam. Động lượng của vật bên trên thời gian t1 = 1 s và thời gian t2 = 5 s thứu tự bằng

A. p1 = 4 kilogam.m/s và p2 = 0

B. p1 = 0 và p2 = 0

C. p1 = 0 và p2 = -4 kilogam.m/s

Xem thêm: lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của eu

D. p1 = 4 kilogam.m/s và p2 = -4 kilogam.m/s