một vật dao động điều hòa trên trục ox vận tốc của vật

Câu hỏi:

16/05/2020 64,620

A. luôn có mức giá trị ko thay đổi.

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa trên trục ox vận tốc của vật

B. luôn có mức giá trị dương.

C. là hàm hàng đầu của thời hạn.

D. biến thiên điều tiết theo đòi thời hạn.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

+ Vận tốc của vật xê dịch điều tiết thực hiện một hàm điều tiết theo đòi thời gian

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang xê dịch điều tiết, véc tơ vận tốc tức thời của vật vị ko Lúc vật vận động qua

A. vị trí tuy nhiên lốc xoáy có tính lâu năm nhanh nhất. 

B. vị trí tuy nhiên lốc xoáy không biến thành biến dị.

C. địa điểm cân đối.

D. vị trí tuy nhiên lực đàn hồi của lốc xoáy vị ko.

Câu 2:

Biên chừng xê dịch tổ hợp của nhì xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số có mức giá trị

A. cực đái Lúc nhì xê dịch bộ phận lệch sóng 0,5π

B. bằng tổng biên chừng của nhì xê dịch bộ phận.

C. cực đại Lúc nhì xê dịch bộ phận nằm trong trộn.

D. cực đại Lúc nhì xê dịch bộ phận ngược trộn.

Câu 3:

Một vật nhỏ lượng m, xê dịch điều hoà với phương trình li chừng x = Acos(ωt + φ) (A, ω, φ là những hằng số). Cơ năng của vật là

A. 12mωA2

Xem thêm: đặc điểm nào dưới đây là của sán dây

B. mωA2

C. 12mω2A2

D. mω2A2

Câu 4:

Hai xê dịch điều tiết x1=A1cosωt và x2=A2cosωt+π2  . Biên chừng xê dịch tổ hợp của nhì xê dịch này là:

A. A=A1A2

B. A=A12+A22

C. A=A1+A2

D. A=A12A22

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn bao gồm chạc treo chiều lâu năm 1,0 m, vật nặng trĩu lượng m, treo bên trên điểm đem tốc độ trọng ngôi trường g=10m/s2. Con nhấp lên xuống này Chịu tính năng của một nước ngoài lực F=F0cos(2πft+π2)N. Khi tần số của nước ngoài lực thay cho thay đổi từ là 1 Hz cho tới 2 Hz thì biên chừng xê dịch của con cái nhấp lên xuống sẽ

A. giảm xuống

B. không thay cho đổi

C. tăng lên

D. giảm rồi tăng

Câu 6:

Một vật xê dịch điều tiết theo đòi phương trình x=Acos(ωt+φ). Đại lượng (ωt+φ) được gọi là

A. biên chừng dao động

B. tần số dao động

C. chu kỳ dao động

Xem thêm: biến dị tổ hợp là gì

D. pha dao động