một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

Câu hỏi:

01/06/2022 2,040

Bài giải

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

120 ×  90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng bại, người tao thu hoạch được số tạ thóc là:       

10800 : 100 × 15 = 1620 (kg) = 1,62 ( tấn )

                       Đáp số: a) 10800m2; b) 1,62 tấn                         

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người chuồn xe cộ máy xuất phát kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng lối AB nhiều năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời tầm của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ?

Câu 2:

Có trăng tròn viên bi, vô bại đem 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh lơ, 5 viên bi đỏ lòe, 8 viên bi vàng. Như vậy 15 số viên bi đem màu:

A. Nâu

B. Đỏ                     

C. Xanh               

D. Trắng

Câu 3:

Khoảng thời hạn kể từ khi 9h xoàng 10 phút cho tới 9h nửa tiếng là:

A. 10 phút          

B. trăng tròn phút               

C. 30 phút

Xem thêm: trường đại học thành đông

D. 40 phút

Câu 4:

Một thị trấn đem 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su đặc. Hỏi diện tích S khu đất trồng cây cao su đặc vị từng nào Phần Trăm diện tích S khu đất trồng cây cafe ?

A. 150%                  

B. 15%                 

C. 1500%                        

D. 105%

Câu 5:

Hỗn số 253 được viết lách bên dưới dạng phân số là:

A. 215

B. 253

C. 1310

D. 135

Câu 6:

Tìm nó, biết:

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

   a) 34,8 : nó = 7,2 + 2,8                  

   b) 21,22 + 9,072 × 10 + 24,72 : 12