một sóng cơ truyền dọc theo trục ox

Câu hỏi:

01/10/2019 120,361

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox sở hữu phương trình là u = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo tự s, x đo tự m. Tốc phỏng truyền sóng này là

Bạn đang xem: một sóng cơ truyền dọc theo trục ox

C. 6 m/s.

Đáp án chủ yếu xác

+ Dựa vô phương trình truyền sóng tao có:

Đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai mối cung cấp sóng phối kết hợp là nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong phương

A. nằm trong biên phỏng, nằm trong tần số.

B. nằm trong biên phỏng, phỏng lệch sóng ko thay đổi.

C. nằm trong tần số, nằm trong vận tốc truyền sóng.

D. nằm trong tần số, phỏng lệch sóng ko thay đổi.

Câu 2:

Trên một phương truyền sóng sở hữu nhì điểm M và N cách nhau chừng 80 centimet. Sóng truyền theo hướng kể từ M cho tới N với bước sóng là một trong,6 m. Coi biên phỏng của sóng ko thay đổi vô quy trình truyền sóng, hiểu phương trình sóng bên trên N là uN = 0,08 cos0,5π(t – 4) (m) thì phương trình sóng bên trên M là:

A. uM = 0,08cos 0,5π(t + 4) (m).

B. uM = 0,08cos 0,5π(t + 0,5) (m).

C. uM = 0,08cos0,5π(t – 1) (m).

D. uM = 0,08cos0,5π(t – 2) (m).

Câu 3:

Điều khiếu nại nhằm nhì sóng kí thác sứt mẻ được cùng nhau là nhì sóng

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và hiệu số trộn ko thay đổi theo đuổi thời hạn.

B. hoạt động nằm trong chiều với nằm trong vận tốc.

Xem thêm: zn+ h2so4 đặc nóng

C. nằm trong biên phỏng, nằm trong bước sóng, trộn ban sơ.

D. nằm trong phương, luôn luôn đi kèm theo cùng nhau.

Câu 4:

Trên một sợi chạc OB căng ngang, nhì đầu thắt chặt và cố định đang sẵn có sóng giới hạn với tần số f xác lập. Gọi M, N và Phường là tía điểm bên trên chạc toạ lạc cân nặng bằng phương pháp B theo thứ tự là 4 centimet, 6 centimet và 38 centimet. Hình vẽ tế bào miêu tả hình dạng sợi chạc bên trên thời gian t1 (đường 1) và t2 = t1 + (13/12f) (đường 2). Tại thời gian t1, li phỏng của thành phần chạc ở N tự biên phỏng của thành phần chạc ở M và vận tốc của thành phần chạc ở M là 60 cm/s. Tại thời gian t2, véc tơ vận tốc tức thời của thành phần chạc ở Phường là

A. 203 (cm/s).

B. 0 (cm/s).

C. –60 (cm/s).

D. 60 (cm/s).

Câu 5:

Một chạc đàn sở hữu chiều nhiều năm 70 centimet, khi gảy nó trừng trị đi ra âm cơ bạn dạng sở hữu tần số f. Người đùa bấm phím đàn cho tới chạc cụt lại nhằm nó trừng trị đi ra âm mới mẻ sở hữu họa âm bậc 3 với tần số 3,5f. Chiều nhiều năm của chạc sót lại là

A. 60 centimet.

B. 30 centimet.

C. 10 centimet.

D. 20 centimet.

Câu 6:

Một ống sáo nhiều năm 0,6 m được bịt kín một đầu một đầu nhằm hở. Cho rằng véc tơ vận tốc tức thời truyền âm vô bầu không khí là 300 m/s. Hai tần số nằm trong hưởng trọn thấp nhất lúc thổi vô ống sáo là

A. 125 Hz và 250 Hz.

B. 125 Hz và 375 Hz.

C. 250 Hz và 750 Hz.

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

D. 250Hz và 500Hz.