một quả bóng có khối lượng 500g

Câu hỏi:

18/06/2019 99,129

Chọn đáp án C

Bạn đang xem: một quả bóng có khối lượng 500g

Theo ấn định luật II Niu - tơn:

Một trái khoáy bóng với lượng 500g đang được phía trên mặt mũi khu đất thì bị đá bởi vì một lực 200N (ảnh 1)

Thời gian lận bóng xúc tiếp với cẳng chân là thời hạn bóng được truyền tốc độ. Vậy véc tơ vận tốc tức thời của bóng khi cất cánh lên đường là:

v = v0 + at = 0 + 400.0,02 = 8 (m/s)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực F truyền mang lại vật lượng m1 tốc độ 2m/s2 truyền mang lại vật lượng m2 tốc độ 6m/s2. Lực F tiếp tục truyền mang lại vật lượng m = m1 + m2 gia tốc:

A. 1,5m/s2

B. 2m/s2

C. 4m/s2

D. 8m/s2

Câu 2:

Một hiệp lực 2N thuộc tính nhập 1 vật với lượng 2kg khi đầu đứng yên lặng, trong vòng thời hạn 2s. Đoạn đàng nhưng mà vật cơ lên đường được trong vòng thời hạn cơ là:

A. 8m

B. 2m

C. 1m

D. 4m

Câu 3:

Một con xe với lượng m = 100kg đang hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 30,6 km/h thì hãm phanh. tường lực hãm phanh là 250N. Quãng đàng hãm phanh là:

A. 14,45m

B. 20m

C. 10m

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

D. 30m

Câu 4:

Một vật Chịu đựng 4 lực tác dụng: lực F1 = 40N thiên về phía Đông, lực F2 = 50N thiên về phía Bắc, lực F3 = 70N thiên về phía Tây, lực F4 = 90N thiên về phía Nam. Độ rộng lớn của hiệp lực thuộc tính lên vật là từng nào ?

A. 50N

B. 170N

C. 131N

D. 250N

Câu 5:

Một vật với lượng 1kg được lưu giữ yên lặng bên trên mặt mũi phẳng lặng nghiêng bởi vì một sợi chão tuy nhiên song với đàng dốc chủ yếu. tường α = 60o. Cho g = 9,8m/s2. Lực nghiền của vật lên trên bề mặt phẳng lặng nghiêng là:

Một vật với lượng 1kg được lưu giữ yên lặng bên trên mặt mũi phẳng lặng nghiêng bởi vì một sợi chão (ảnh 1)

A. 9,8N

B. 4,9N

C. 19,6N

D. 8,5N

Câu 6:

Một vật với lượng m = 4kg đang được ở hiện trạng ngủ được truyền một hiệp lực F = 8N. Quãng đàng vật lên đường được trong vòng thời hạn 5s đầu bằng:

A. 30m

B. 25m

C. 5m

Xem thêm: vai trò của photpho trong cơ thể thực vật

D. 50m