một con lắc lò xo dao động điều hòa

Câu hỏi:

19/09/2019 33,318

A. chu kì tỉ trọng thuận với lượng vật.

Bạn đang xem: một con lắc lò xo dao động điều hòa

B. chu kì tỉ trọng thuận với phỏng cứng lốc xoáy.

C. chu kì tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của lượng vật.

Đáp án chủ yếu xác

D. chu kì tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của phỏng cứng của lốc xoáy.

Đáp án C

+ Con nhấp lên xuống lốc xoáy sở hữu chu kì giao động tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của lượng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng khi nói đến giao động tắt dần?

A. Dao động sở hữu biên phỏng tách dần dần theo gót thời hạn.

B. Lực cản môi trường xung quanh ứng dụng lên vật luôn luôn sinh công dương.

C. Cơ năng của giao động tắt dần dần ko thay đổi theo gót thời hạn.

D. Dao động tắt dần dần là giao động chỉ Chịu đựng ứng dụng của nội lực.

Câu 2:

Tại điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường g = 9,8 m/s2, một con cái nhấp lên xuống đơn giao động điều tiết với chu kì T=2π7s. Chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống đơn ê bằng

A. 0,2 m.

B. 2 centimet.

C. 2 m.

D. 0,2 centimet.

Câu 3:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật lượng m và lốc xoáy có tính cứng k, giao động điều tiết với chu kỳ luân hồi.

Xem thêm: có mấy cách để đo các đại lượng vật lý

Câu 4:

Một vật giao động điều tiết với tần số góc ω = 10 rad/s. Khi véc tơ vận tốc tức thời của vật vị trăng tròn cm/s thì tốc độ của chính nó vị 23 m/s2. Biên phỏng giao động của vật bằng

A. 2 centimet.

B. 4 centimet.

C. 1 centimet.

D. 0,4 centimet.

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm chạc treo l, giao động điều tiết bên trên điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường g. Khi tăng chiều lâu năm chạc bổ sung thêm 21% thì chu kỳ luân hồi giao động của con cái nhấp lên xuống sẽ

A. tăng 11%.

B. tăng 10%.

C. tách 11%.

D. tách 21%.

Câu 6:

Trong tình huống nào là giao động của con cái nhấp lên xuống đơn được đánh giá như thể giao động điều tiết.

A. Khối lượng trái ngược nặng nề nhỏ.

B. Không sở hữu quái sát.

C. Biên độ dao động nhỏ.

Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

D. Bỏ qua chuyện quái sát, lực cản môi trường và biên phỏng giao động nhỏ.