mẫu tk1 ts mới nhất

Mẫu TK1-TS là 1 trong mỗi mẫu tờ khai được dùng phổ cập lúc bấy giờ được phát hành vày ban ngành Báo hiểm xã hội nước Việt Nam. Vậy kiểu mẫu TK1-TS được dùng mang đến mục tiêu gì? và kiểu mẫu tờ khai tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Tất cả sẽ tiến hành EBH share vô nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: mẫu tk1 ts mới nhất

Mẫu TK1-TS phát hành tất nhiên Quyết lăm le 505/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS được phát hành tất nhiên Quyết lăm le 505/QĐ-BHXH

1. Mẫu TK1-TS là gì?

Mẫu TK1-TS là kiểu mẫu tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo đảm nó tế (BHYT) bởi BHXH nước Việt Nam phát hành và được sử dụng trong tình huống người nhập cuộc BHXH, BHYT không được cấp cho mã số BHXH hoặc trong tình huống thay cho thay đổi vấn đề BHXH, BHYT. 

1.1 Mẫu TK1-TS dùng làm thực hiện gì?

Hiện ni kiểu mẫu TK1-TS được sử dụng mang đến 2 mục tiêu chủ yếu sau:

1) Dùng kê khai những vấn đề người nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN và member Hộ mái ấm gia đình Khi không tồn tại mã số BHXH.

2) Dùng kê khai Khi đem đòi hỏi kiểm soát và điều chỉnh vấn đề nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân mật, chức vụ nghề nghiệp, công thức đóng góp, điểm ĐK KCB thuở đầu...

2. Mẫu TK1-TS bám theo Quyết lăm le số 505/QĐ-BHXH tiên tiến nhất 2023

Khi tiến hành kê khai vấn đề BHXH, BHYT người nhập cuộc tiến hành kê khai bám theo Mẫu TK1-TS được phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và đem hiệu lực hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày 01/5/2020. Cụ thể Mẫu TK1-TS như sau:

Mẫu TK1-TS

(Ban hành tất nhiên Quyết lăm le số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. sít dụng so với người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH bởi ban ngành BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):.......................[02]. Giới tính:...............

[03]. Ngày, mon, năm sinh:......... /.............. /............... [04]. Quốc tịch:...............

[05]. Dân tộc:......................... [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

[07]. Điện thoại:........................ [08]. E-Mail (nếu có):....................................

[09]. Nơi ĐK khai sinh: [09.1]. Xã:...... [09.2]. Huyện:........... [09.3]. Tỉnh:................

[10]. Họ thương hiệu cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi): .....................................................

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số mái ấm, đường/phố, thôn/xóm:.................................

[11.2]. Xã:........................ [11.3]. Huyện:.......................... [11.4]. Tỉnh:.................

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ mái ấm gia đình (phụ lục kèm cặp theo) so với người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH và người nhập cuộc BHYT bám theo hộ mái ấm gia đình nhằm hạn chế trừ nút đóng góp.

II. sít dụng so với người nhập cuộc vẫn đem mã số BHXH ý kiến đề xuất ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên buột BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:......................................... [14]. thay đổi vấn đề cá nhân:

[14.1]. Họ và thương hiệu (viết chữ in hoa):................................. [14.2]. Giới tính:............

[14.3]. Ngày, mon, năm sinh: ........... /.............. /....... [14.4]. Nơi ĐK khai sinh:

Xã....................... Huyện:.................................... Tỉnh:..................................

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................

[15]. Mức chi phí đóng: ......................  [16]. Phương thức đóng:.............................

[17]. Nơi ĐK nhà lao, trị căn bệnh ban đầu: .........................................................

[18]. Nội dung thay cho thay đổi, đòi hỏi khác: ....................................................... 

[19]. Hồ sơ kèm cặp theo (nếu có): ..........................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… mon …… năm ………

Người kê khai

……………………

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: Người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH; Người nhập cuộc BHYT bám theo hộ mái ấm gia đình nhằm hạn chế trừ nút đóng;

Trẻ em bên dưới 6 tuổi tác tiến hành cấp cho thẻ BHYT liên thông tài liệu với Sở Tư pháp)

Họ và thương hiệu công ty hộ:................................. Số buột hộ khẩu (Số buột tạm thời trú):................. .....................

Mã số hộ gia đình:............................... Điện thoại liên hệ:.......................... ..................

Xem thêm: bao nhiêu điểm là liệt

Địa chỉ bám theo buột hộ khẩu (sổ tạm thời trú): Số mái ấm, trên phố, luyện thể:.......................... ................

Thôn (bản, tổ dân phố):................................ Xã (phường, thị trấn):............... ........................

Huyện (quận, Tx, Tp nằm trong tỉnh):............. Tỉnh (Tp nằm trong Trung ương):.......................... ..

Bảng vấn đề member hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày mon năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi ĐK khai sinh

Mối mối quan hệ với công ty hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

….…., ngày…. mon …….. năm 20….

Người kê khai

.................................

Mẫu TK1-TS có nhì phần:

- Phần I vận dụng cho tất cả những người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH bởi ban ngành BHXH cấp cho. 

- Phần II vận dụng cho tất cả những người nhập cuộc vẫn đem mã số BHXH ham muốn ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên buột BHXH hoặc thẻ BHYT.

Mẫu TK1-TS tiên tiến nhất được phát hành bám theo ra quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH nước Việt Nam. quý khách rất có thể chuyển vận kiểu mẫu TK1-TS TẠI ĐÂY

3. Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS

Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS thuộc sở hữu những đối tượng người dùng bao gồm:

- Người nhập cuộc BHXH, BHYT.

- Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ nhỏ bên dưới 6 tuổi tác và người tổn thất kĩ năng hành vi) của những người nhập cuộc cần thiết ĐK kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT.

Khi điền vấn đề vô tờ khai, người lập cần thiết địa thế căn cứ vô mục tiêu của tớ nhằm tiến hành điền những vấn đề bám theo mẫu:

Mục I: sít dụng so với người nhập cuộc tra cứu vãn ko thấy mã số BHXH yêu cầu kê khai kể từ tiêu chí [1] cho tới tiêu chí [11] (trừ tiêu chí [8] nhằm nhập cuộc BHXH, BHYT.

Mục II: sít dụng so với người nhập cuộc tra vẫn đem mã số BHXH ý kiến đề xuất ĐK, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ghi bên trên buột BHXH, thẻ BHYT.

Hiện ni có khoảng 25 kiểu mẫu tờ khai vô khối hệ thống BHXH Việt Nam bao bao gồm những kiểu mẫu tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề, kê khai tài liệu, ý kiến đề xuất giải quyết và xử lý cơ chế, report và tổng hợp tương quan cho tới BHXH, BHYT và BHTN. Trong số đó kiểu mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai phổ biến dùng để kê khai những vấn đề của những người nhập cuộc BHXH, BHYT. Bạn cũng rất có thể coi tăng những mẫu tờ khai TK1-TS khác dưới đây.

1) Mẫu TK1-TS phát hành bám theo ra quyết định số 595/QĐ-BHXH

2) Mẫu TK1-TS bám theo ra quyết định số 888/QĐ-BHXH

Trên đấy là những share về kiểu mẫu tờ khai TK1-TS phát hành tất nhiên Quyết lăm le số 505/QĐ-BHXH được cập nhật mới nhất kể từ Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử EBH. Nếu các bạn đem những vướng mắc không giống cần phải trả lời, bạn rất có thể contact với EBH, gọi năng lượng điện cho tới tổng đài bảo vệ quý khách BHXH nước Việt Nam 1900 9068 (1000đ/Phút) hoặc contact ban ngành BHXH sớm nhất và để được tương hỗ.

Xem thêm: hình sammy ngầu