mẫu lý lịch tư pháp

Cho hỏi: Người quốc tế ngụ tại nước Việt Nam nộp Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 bên trên cơ sở nào? Mẫu Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiên tiến nhất lúc này được dùng theo đuổi kiểu này của Sở Tư pháp? - thắc mắc của anh ý Khang (VĨnh Long)

Mẫu Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiên tiến nhất lúc này được dùng theo đuổi kiểu này của Sở Tư pháp?

Mẫu Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiên tiến nhất lúc này được dùng theo đuổi Mẫu số 03/2013/TT-LLTP của Sở Tư pháp quy tấp tểnh bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư 16/2013/TT-BTP, ví dụ như sau:

Bạn đang xem: mẫu lý lịch tư pháp

Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Tải kiểu Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiên tiến nhất theo đuổi quy tấp tểnh hiện tại nay: Tải về

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Mẫu Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiên tiến nhất lúc này được dùng theo đuổi kiểu này của Sở Tư pháp? (Hình kể từ Internet)

Người quốc tế ngụ tại nước Việt Nam nộp Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 bên trên cơ sở nào?

Theo khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy tấp tểnh về điểm nộp làm hồ sơ đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như sau:

Thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
...
2. Cá nhân nộp Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp và những sách vở tất nhiên bên trên những cơ sở sau đây:
a) Công dân nước Việt Nam nộp bên trên Sở Tư pháp điểm thông thường trú; tình huống không tồn tại điểm thông thường trú thì nộp bên trên Sở Tư pháp điểm tạm thời trú; tình huống trú ngụ ở quốc tế thì nộp bên trên Sở Tư pháp điểm trú ngụ trước lúc xuất cảnh;
b) Người quốc tế ngụ tại nước Việt Nam nộp bên trên Sở Tư pháp điểm cư trú; tình huống đang được tách nước Việt Nam thì nộp bên trên Trung tư tưởng lịch tư pháp vương quốc.
3. Cá nhân hoàn toàn có thể uỷ quyền cho những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền nên được lập trở nên văn phiên bản theo đuổi quy tấp tểnh của pháp luật; tình huống tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp là thân phụ, u, bà xã, ck, con cái của những người được cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì ko cần thiết văn phiên bản ủy quyền.
4. Cơ quan liêu, tổ chức triển khai quy tấp tểnh bên trên khoản 3 Điều 7 của Luật này khi với đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn phiên bản đòi hỏi cho tới Sở Tư pháp điểm người được cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông thường trú hoặc tạm thời trú; tình huống ko xác lập được điểm thông thường trú hoặc điểm tạm thời trú của những người được cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi cho tới Trung tư tưởng lịch tư pháp vương quốc. Văn phiên bản đòi hỏi nên ghi rõ rệt vị trí cơ sở, tổ chức triển khai, mục tiêu dùng Phiếu lý lịch tư pháp và vấn đề về người được cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đuổi quy tấp tểnh bên trên khoản 1 Điều 42 của Luật này.
5. Sở trưởng Sở Tư pháp quy tấp tểnh kiểu Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Căn cứ bên trên quy tấp tểnh người quốc tế ngụ tại nước Việt Nam nộp Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 bên trên Sở Tư pháp điểm trú ngụ.

Trường ăn ý người quốc tế đang được tách nước Việt Nam thì nộp bên trên Trung tư tưởng lịch tư pháp vương quốc.

Mức thu tiền phí cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số một là bao nhiêu?

Theo Điều 4 Thông tư 244/2016/TT-BTC quy tấp tểnh về nút phí cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như sau:

Xem thêm: barbie ngôi nhà trong mơ

Mức thu phí
Mức thu tiền phí cung ứng vấn đề lý lịch tư pháp triển khai như sau:
Mức thu tiền phí cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Trường ăn ý tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp kiến nghị cung cấp bên trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp vô một đợt đòi hỏi, thì Tính từ lúc Phiếu loại 3 trở chuồn tổ chức triển khai thu tiền phí được thu tăng 5.000 đồng/Phiếu nhằm bù đậy ngân sách quan trọng mang lại việc in kiểu Phiếu lý lịch tư pháp.

Bên cạnh bại liệt, Điều 4 Thông tư 244/2016/TT-BTC được chỉ dẫn vì chưng Mục 1 Công văn 44/TTLLTPQG-HCTH năm 2017 như sau:

1. Về nút thu phí
Theo quy tấp tểnh bên trên Điều 4 Thông tư số 244, nút thu tiền phí cung ứng vấn đề lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người; so với SV, người dân có công với cách mệnh, đằm thắm nhân liệt sỹ (cha đẻ, u đẻ, bà xã, ck, con cái đẻ, con cái nuôi và người dân có công nuôi chăm sóc liệt sỹ) là 100.000 đồng/lần/người. Trường ăn ý tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp kiến nghị cung cấp bên trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp vô một đợt đòi hỏi, thì Tính từ lúc Phiếu loại 3 trở chuồn tổ chức triển khai thu tiền phí được thu tăng 5000 đồng/Phiếu nhằm bù đậy ngân sách quan trọng mang lại việc in kiểu Phiếu lý lịch tư pháp.
Đối với những tình huống tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp vô 01 đợt (01 hồ nước sơ) đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp kiến nghị cung cấp 02 loại Phiếu (Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và Phiếu lý lịch tư pháp số 02) thì Sở Tư pháp cũng triển khai nút thu nêu bên trên.

Như vậy, phí cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1: 200.000 đồng/lần/người.

Phí cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của SV, người dân có công với cách mệnh, đằm thắm nhân liệt sỹ (gồm thân phụ đẻ, u đẻ, bà xã (hoặc chồng), con cái (con đẻ, con cái nuôi), người dân có công nuôi chăm sóc liệt sỹ): 100.000 đồng/lần/người.

Trong đó:

+ Trường ăn ý tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp kiến nghị cung cấp bên trên 02 Phiếu vô một đợt đòi hỏi, thì Tính từ lúc Phiếu loại 3 trở chuồn tiếp tục nộp tăng 5.000 đồng/Phiếu.

+ Trường ăn ý tình nhân cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp vô 01 đợt làm hồ sơ nhưng mà kiến nghị cung cấp 02 loại Phiếu (Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và số 02) thì cũng triển khai nút thu như bên trên.

Tải về kiểu Phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiên tiến nhất 2023: Tại Đây

Tải về kiểu Phiếu lý lịch tư pháp số 2 tiên tiến nhất 2023: Tại Đây

Xem thêm: Tiêu chí quan trọng khi tìm nguồn sỉ giày Sneaker Rep 1:1