mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

Nội dung nội dung bài viết được cố vấn trình độ chuyên môn bởi vì Th.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh - Giảng viên khóa đào tạo và huấn luyện kế toán tài chính tổ hợp thực hành thực tế bên trên Kế Toán Lê Ánh.

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

Một hợp đồng giao thương ngôi nhà đất được ghi chép như vậy nào? Tham khảo trước những mẫu ăn ý đồng giao thương ngôi nhà đất sau đây sẽ hỗ trợ chúng ta tóm được những quy toan của một ăn ý đồng giao thương ngôi nhà khu đất bên trên thực tiễn, kể từ ê hoàn toàn có thể tóm được quyền hạn, trách móc nhiệm và nhiệm vụ của phía 2 bên ký phối hợp đồng.

>> Xem thêm: Mẫu ăn ý đồng mướn ngôi nhà ngắn ngủn gọn gàng và ăn ý pháp

Mẫu ăn ý đồng giao thương ngôi nhà khu đất ghi chép tay 

hop-dong-mua-ban-nha-dat

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc
---------o0o---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN 
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm ni, ngày …… mon ……… năm …………
Tại:………………………………………………………………..............................................
......................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông.................................................Sinh năm ................................................................
CMND số................................... vì thế................................. cung cấp ngày ............................................
Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................
Và vợ: Bà................................................... Sinh năm ..................................................................
CMND số................................... vì thế................................. cung cấp ngày ............................................
Đăng ký tạm thời trú bên trên :..............................………………...............................................................
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông.................................................Sinh năm ................................................................
CMND số................................... vì thế................................. cung cấp ngày ...........................................
Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................
Và vợ: Bà................................................... Sinh năm .................................................................
CMND số................................... vì thế................................. cung cấp ngày ...........................................
Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................
Hai mặt mày văn bản, tự động nguyện bên cạnh nhau lập và ký bạn dạng ăn ý đồng này nhằm thực
hiện tại việc giao thương chuyển nhượng ủy quyền quyền dùng khu đất và chiếm hữu nhà tại với những điều
khoản sau
Điều 1. Đối tượng của ăn ý đồng

1. Đối tượng của ăn ý đồng này là mái nhà số: ……........... lối................................ phường/xã……………….. quận/huyện......................trở thành phố/tỉnh................................. đem tình trạng như sau :

2. Nhà ở :

- Tổng diện tích S sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây đắp của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất ở :

- Thửa khu đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bạn dạng trang bị số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức dùng riêng: ………………………………………….m2

4. Các tình trạng khác:            

(phần diện tích S ở ngoài công ty quyền; diện tích S vi phạm quy hướng, vô ê phần diện tích S vô lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà.............................là công ty chiếm hữu nhà tại và dùng khu đất ở nêu bên trên theo gót giấy má ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng khu đất ở số……ngày..... mon......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2:  Gía cả, công thức giao dịch thanh toán và thời hạn thực hiện

1.Giá giao thương toàn cỗ diện tích S ngôi nhà khu đất ở phát biểu bên trên đã và đang được nhị mặt mày văn bản là:…………....đ.
(Ghi bởi vì chữ:.................................................................) và không bao giờ thay đổi vì như thế bất kể nguyên do gì.

2. Phương thức thanh toán:
Hai mặt mày (Bên A và Cạnh B) vẫn nằm trong thống nhất tiếp tục tiến hành việc giao dịch thanh toán tổng mức mua sắm bán 
Nhà khu đất ở theo gót 01 mùa, rõ ràng như sau:
* Đợt 1: Giao toàn cỗ số chi phí là ...........................đ mang lại mặt mày Bán.
* Khi trả chi phí tiếp tục ghi giấy má biên nhận vì thế những mặt mày nằm trong ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của những bên

Bên buôn bán và Cạnh mua sắm phụ trách trước pháp lý về những tiếng khẳng định sau đây:

1. Cạnh buôn bán khẳng định :

  • Hỗ trợ, kết hợp và tạo nên ĐK tiện nghi nhằm nhị mặt mày nằm trong tổ chức những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu pháp luật quan trọng khi tiến hành việc gửi gửi gắm quyền chiếm hữu ngôi nhà theo gót qui toan của pháp lý.
  • Bảo quản ngại tòa nhà vẫn buôn bán vô thời hạn ko chuyển giao ngôi nhà mang lại mặt mày mua sắm.
  • Bàn gửi gắm ngôi nhà và những vũ trang mang lại Cạnh B đích thời hạn. Cung cung cấp mang lại mặt mày B toàn bộ những cụ thể tương quan cho tới ngôi nhà buôn bán (hồ sơ công trình xây dựng phụ, khối hệ thống năng lượng điện, nước, chống cháy trị cháy, camera quan liêu sát…)
  • Cam kết tòa nhà nằm trong quyền chiếm hữu hợp lí của tớ, không biến thành tranh giành chấp và không biến thành buộc ràng bởi vì nhiệm vụ pháp luật với ngẫu nhiên mặt mày loại tía nào là không giống bên trên thời khắc giao thương.
  • Có quyền ko gửi gắm ngôi nhà nếu như mặt mày B ko tiến hành nhiệm vụ giao dịch thanh toán đích thời hạn vẫn thỏa thuận hợp tác.
  • Yêu cầu mặt mày B giao dịch thanh toán chi phí mua sắm ngôi nhà ăn ý thời hạn vẫn thỏa thuận hợp tác.
  • Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mày bán nhà đất ( ngoài các điều nêu trên) theo gót qui toan bên trên Sở luật dân sự và Luật nhà tại.

2. Cạnh mua sắm cam kết:

- Nhận sách vở chiếm hữu ngôi nhà và nhận chuyển giao ngôi nhà đích hạn và phù phù hợp với hiện tượng được nêu bên trên ăn ý đồng giao thương ngôi nhà.

- Trả chi phí mua sắm ngôi nhà theo như đúng thỏa thuận hợp tác. Nếu chậm rãi giao dịch thanh toán thì cần Chịu trả tăng chi phí lãi như vẫn thỏa thuận hợp tác.
- Yêu cầu mặt mày buôn bán tương hỗ, tạo nên ĐK tiện nghi trong những công việc dứt giấy tờ thủ tục gửi gửi gắm quyền chiếm hữu ngôi nhà theo gót qui toan của pháp lý.
- Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mày mua sắm ngôi nhà (ngoài những điều nêu trên) theo gót qui toan bên trên Sở luật dân sự và luật Nhà ở. 

3. Hai mặt mày nằm trong cam kết:

-  Đã khai đích thực sự và tự động phụ trách về tính chất đúng đắn của những vấn đề về nhân thân thuộc vẫn ghi vô ăn ý đồng;

- Kể từ thời điểm ngày ký ăn ý đồng này, ko mặt mày nào là được dùng bạn dạng chủ yếu “Giấy ghi nhận quyền chiếm hữu nhà tại và quyền dùng khu đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cung cấp mang lại Ông ……………………… và phu nhân là Bà............................................

Xem thêm: mã đơn hàng ghtk

để tiến hành thế chấp vay vốn, bảo hộ, giao thương, tặng mang lại, trao thay đổi, kê khai thực hiện vốn liếng công ty hoặc những thanh toán không giống với ngẫu nhiên mẫu mã nào là cho tới khi hoàn thành xong giấy tờ thủ tục ĐK quyền chiếm hữu.

- Thực hiện tại đích và không hề thiếu những nội dung vẫn thỏa thuận hợp tác vô ăn ý đồng; nếu như mặt mày nào là vi phạm nhưng mà khiến cho thiệt sợ hãi, thì cần bồi thông thường mang lại mặt mày ê hoặc cho những người loại tía (nếu có).

BÊN A

(Ký, lăn tay và ghi rõ ràng bọn họ tên)

BÊN B

(Ký, lăn tay và ghi rõ ràng bọn họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ........ mon .......... năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , Công bệnh viên chống Công bệnh số ............. tỉnh (thành phố)....................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền dùng khu đất và gia sản nối liền với khu đất được giao ước thân thuộc mặt mày A là ....................................... và mặt mày B là ...............................................; những mặt mày vẫn tự động nguyện văn bản gửi gắm phối hợp đồng;

- Tại thời khắc công bệnh, những mặt mày vẫn gửi gắm phối hợp đồng đem năng lượng hành động dân sự thích hợp theo gót quy toan của pháp luật;

- Nội dung văn bản của những phía bên trong ăn ý đồng ko vi phạm điều cấm của pháp lý, ko trái ngược đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được sản xuất trở thành .......... bạn dạng chủ yếu (mỗi bạn dạng chủ yếu bao gồm ....... tờ, ........trang), gửi gắm cho:

+ Cạnh A ...... bạn dạng chính;

+ Cạnh B ....... bạn dạng chính;

Lưu bên trên Phòng Công bệnh một bạn dạng chủ yếu.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng góp vệt và ghi rõ ràng bọn họ tên)

Bạn hoàn toàn có thể chuyên chở ăn ý đồng giao thương nhà TẠI ĐÂY

Hy vọng mẫu hợp đồng giao thương ngôi nhà đất viết tay bên trên tiếp tục hữu ích với độc giả. Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công xuất sắc.

Xem thêm: Mẫu ăn ý đồng xây đắp, ăn ý đồng tiến hành mới mẻ nhất

Bạn hoàn toàn có thể xem thêm tăng những khóa học tập kế toán tài chính online và khoá học tập kế toán tài chính tổ hợp offline vì thế đội hình kế toán tài chính trưởng bên trên trung tâm Lê Ánh thẳng giảng dạy dỗ và chỉ dẫn.

=> Xem thêm video cô Lê Ánh share cụ thể quãng thời gian học tập kế toán tài chính cho những người mới mẻ chính thức.

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH nhằm theo gót dõi những Video tiếp theo sau nhé

Ngoài nghành nghề kế toán tài chính, Trung tâm Lê Ánh đem giảng dạy các khóa học tập xuất nhập khẩu Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhằm hiểu biết thêm vấn đề về khóa đào tạo và huấn luyện này, các bạn phấn khởi lòng xem thêm bên trên website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: hình mẫu giấy má buôn bán khu đất, hình mẫu ăn ý đồng giao thương ngôi nhà, hop dong mua sắm ban nha dat, ăn ý đồng giao thương ngôi nhà ở

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên giảng dạy các khóa học tập kế toán tài chính thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy dỗ và tiến hành bởi vì 100% những kế toán tài chính trưởng kể từ 13 năm cho tới hai mươi năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Xem thêm: trường cao đẳng viễn đông