mẫu báo cáo tài chính

Biểu kiểu Báo cáo tài chủ yếu công ty theo gót Thông tư 200

Bạn đang xem: mẫu báo cáo tài chính

Biểu kiểu Báo cáo tài chủ yếu công ty theo gót Thông tư 200

1. Mục đích của Báo cáo tài chủ yếu doanh nghiệp

Theo Điều 97 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì report tài chủ yếu dùng làm hỗ trợ vấn đề về tình hình tài chủ yếu, tình hình sale và những luồng tài chính một công ty, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi vận hành của ngôi nhà công ty, ban ngành Nhà nước và nhu yếu hữu ích của những người tiêu dùng trong công việc thể hiện những ra quyết định kinh tế tài chính.

Báo cáo tài chủ yếu cần hỗ trợ những vấn đề của một công ty về:

- Tài sản;

- Nợ cần trả;

- Vốn ngôi nhà sở hữu;

- Doanh thu, thu nhập không giống, ngân sách phát triển sale và ngân sách khác;

- Lãi, lỗ và phân loại thành quả kinh doanh;

- Các luồng chi phí.

Ngoài những vấn đề này, công ty còn cần hỗ trợ những vấn đề không giống nhập “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm mục đích giải trình tăng về những tiêu chí đang được phản ánh bên trên những Báo cáo tài chủ yếu tổ hợp và những quyết sách kế toán tài chính đang được vận dụng nhằm ghi nhận những nhiệm vụ kinh tế tài chính đột biến, lập và trình diễn Báo cáo tài chủ yếu.

2. Kỳ lập Báo cáo tài chủ yếu công ty theo gót Thông tư 200

Kỳ lập Báo cáo tài chủ yếu công ty được quy quyết định bên trên Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

- Kỳ lập Báo cáo tài chủ yếu năm: Các công ty phải tạo Báo cáo tài chủ yếu năm theo gót quy quyết định của Luật kế toán tài chính.

- Kỳ lập Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên độ: Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên chừng bao gồm Báo cáo tài chủ yếu quý (bao bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chủ yếu chào bán niên.

- Kỳ lập Báo cáo tài chủ yếu khác

+ Các công ty hoàn toàn có thể lập Báo cáo tài chủ yếu theo gót kỳ kế toán tài chính không giống (như tuần, mon, 6 mon, 9 mon...) theo gót đòi hỏi của pháp lý, của doanh nghiệp lớn u hoặc của ngôi nhà chiếm hữu.

+ Đơn vị kế toán tài chính bị phân chia, tách, thống nhất, sáp nhập, quy đổi mẫu mã chiếm hữu, giải thể, hoàn thành hoạt động và sinh hoạt, vỡ nợ phải tạo Báo cáo tài chủ yếu bên trên thời khắc phân chia, tách, thống nhất, sáp nhập, quy đổi mẫu mã chiếm hữu, giải thể, hoàn thành hoạt động và sinh hoạt, vỡ nợ.

- Xác quyết định niên chừng tổ hợp Báo cáo tài chủ yếu của ban ngành tài chủ yếu, thống kê:

Khi tổ hợp tổng hợp, tình huống cảm nhận được Báo cáo tài chủ yếu của những công ty đem năm tài chủ yếu không giống năm dương lịch, ban ngành vận hành Nhà nước triển khai theo gót nguyên vẹn tắc:

+ Trường hợp ý Báo cáo tài chủ yếu năm của công ty chính thức kể từ 1/4, kết thúc giục nhập 31/3 thường niên thì số liệu bên trên Báo cáo tài chủ yếu được tổ hợp tổng hợp nhập số liệu của năm vừa qua ngay tắp lự kề;

+ Trường hợp ý Báo cáo tài chủ yếu năm của công ty chính thức tư 1/7, kết thúc giục nhập 30/6 thường niên, Báo cáo tài chủ yếu dùng làm tổ hợp tổng hợp là Báo cáo tài chủ yếu chào bán niên;

Xem thêm: tiếng trung dương châu

+ Trường hợp ý Báo cáo tài chủ yếu năm của công ty chính thức kể từ 1/10, kết thúc giục nhập 30/9 thường niên thì số liệu bên trên Báo cáo tài chủ yếu được tổ hợp tổng hợp nhập số liệu của năm tiếp theo.

3. Biểu kiểu Báo cáo tài chủ yếu công ty theo gót Thông tư 200

Hệ thống Báo cáo tài chủ yếu công ty bao gồm Báo cáo tài chủ yếu năm và Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên chừng.

Những tiêu chí không tồn tại số liệu được miễn trình diễn bên trên Báo cáo tài chủ yếu, công ty dữ thế chủ động tấn công lại số trật tự những tiêu chí của Báo cáo tài chủ yếu theo gót nguyên lý liên tiếp trong những phần.

* Báo cáo tài chủ yếu năm gồm:

- Bảng phẳng phiu nối tiếp toán: Mẫu số B 01 – DN

Mẫu số B 01 - DN

- Báo cáo thành quả hoạt động và sinh hoạt kinh doanh: Mẫu số B 02 - DN

Mẫu số B 02 - DN

- Báo cáo lưu gửi chi phí tệ: Mẫu số B 03 - DN

Mẫu số B 03 - DN

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 - DN

Mẫu số B 09 - DN

* Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên độ:

- Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên chừng dạng lênh láng đủ, gồm:
+ Bảng phẳng phiu kế toán tài chính thân thiện niên độ: Mẫu số B 01a – DN

Mẫu số B 01a - DN

+ Báo cáo thành quả hoạt động và sinh hoạt sale thân thiện niên độ: Mẫu số B 02a – DN

Mẫu số B 02a - DN

+ Báo cáo lưu gửi chi phí tệ thân thiện niên độ: Mẫu số B 03a – DN

Mẫu số B 03a - DN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu lựa chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN

Mẫu số B 09a - DN

- Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên chừng dạng tóm lược, gồm:

+ Bảng phẳng phiu kế toán tài chính thân thiện niên độ: Mẫu số B 01b – DN

Mẫu số B 01b - DN

+ Báo cáo thành quả hoạt động và sinh hoạt sale thân thiện niên độ: Mẫu số B 02b – DN

Mẫu số B 02b - DN

+ Báo cáo lưu gửi chi phí tệ thân thiện niên độ: Mẫu số B 03b – DN

Mẫu số B 03b - DN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu lựa chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN

Mẫu số B 09a - DN

Diễm My

Xem thêm: công thức tính diện tích

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi dành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, vui sướng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].