mạng lưới đường ống của nước ta

Câu hỏi:

21/04/2023 2,741

B. đã hội nhập nhập tuyến xuyên Á.

Bạn đang xem: mạng lưới đường ống của nước ta

C. đi qua chuyện đa số trung tâm kinh tế tài chính.   

D. phát triển gắn kèm với ngành dầu khí.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí kinh tế tài chính. 

Cách giải: 

Mạng lưới đường ống dẫn của việt nam trở nên tân tiến gắn kèm với ngành dầu khí. 

Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  vày sông Hồng, cho thấy vị trí này tại đây với quặng đồng? 

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho thấy hồ nước này tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

Câu 3:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Các miền ngẫu nhiên, cho thấy núi này tại đây có  đỉnh điểm nhất? 

Câu 4:

Các thành phố Hồ Chí Minh ở việt nam hiện nay nay 

Câu 5:

Vị trí việt nam ở 

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Các ngành công nghiệp trọng tâm, cho thấy nhà  máy sức nóng năng lượng điện này với năng suất lớn số 1 trong những xí nghiệp sản xuất sau đây? 

Câu 7:

Sản xuất cây thường niên ở việt nam hiện nay nay 

Câu 8:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Hành chủ yếu, cho thấy tỉnh này tại đây giáp với  tỉnh Thanh Hóa? 

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Khí hậu, cho thấy trong những trạm khí tượng tại đây,  trạm này với sức nóng chừng mon XII cao nhất? 

Câu 10:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

Xem thêm: tháng giêng ngon như một cặp môi gần

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, phán xét này tại đây đúng lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

Câu 11:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Các khối hệ thống sông, cho thấy sông này tại đây ụp ra  Biển Đông qua chuyện cửa ngõ Tùng? 

Câu 12:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang Giao thông, cho thấy đàng số 25 trải qua địa điểm  này sau đây? 

Xem thêm: in the polluted environment infectious diseases can be passed easily from one person to another

Câu 13:

Thuận lợi đa phần về ngẫu nhiên của việt nam nhằm trở nên tân tiến khai quật thủy sản là

Câu 14:

Biện pháp đa phần nhằm tăng diện tích S rừng chống hộ ở Tây Nguyên là

Câu 15:

Biện pháp bảo đảm an toàn khu đất trồng ở miền núi việt nam là