make up for là gì

Bản dịch của "make up for" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: make up for là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "make up for" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "make up for" nhập một câu

But the other features trang điểm for our small gripes.

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

We're trying vĩ đại trang điểm for it the best we can.

He says some people don't believe the trial can trang điểm for the suffering of the past.

Xem thêm: vùng phía tây hoa kỳ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây trong việc phát triển kinh tế

But the stalwart supporters in no way trang điểm for the evildoers, cheaters and serial cads.

Well, prepare vĩ đại pay a little more vĩ đại trang điểm for your conservation.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "make up for" nhập giờ Việt