lực kéo về tác dụng lên một chất điểm

Câu hỏi:

18/06/2019 241,063

A. tỉ trọng thuận với sự cân đối của li phỏng và luôn luôn khuynh hướng về địa điểm cân đối.

Bạn đang xem: lực kéo về tác dụng lên một chất điểm

Đáp án chủ yếu xác

B. tỉ trọng với bình phương biên phỏng.

D. ko thay đổi tuy nhiên phía thay cho thay đổi.

Chọn A

Hợp lực F tác dụng lên vật giao động điều tiết, thường hay gọi là lực hồi sinh hoặc lực kéo về là lực tạo ra giao động điều tiết, với biểu thức: F=ma=mω2x=mω2Acosωt+φ+π

Lực này cũng trở thành thiên điều tiết với tần số f, với chiều luôn luôn khuynh hướng về địa điểm cân đối, trái ngược lốt (-), tỷ trọng (ω2) và ngược trộn với li phỏng x (như vận tốc a).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm vật với lượng m và lốc xoáy có tính cứng k, giao động điều tiết. Nếu tăng mức độ cứng k lên gấp đôi và rời lượng m cút 8 chuyến thì tần số giao động của vật sẽ:

A. tăng gấp đôi.

B. rời gấp đôi.

C. rời 4 chuyến.

D. tăng 4 chuyến.

Câu 2:

Một con cái rung lắc lốc xoáy với lượng vật nhỏ là 50 g. Con rung lắc giao động điều tiết theo dõi một trục cố định và thắt chặt ở ngang với phương trình x = Acoswt. Cứ sau những khoảng chừng thời hạn 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại đều nhau. Lấy p2 =10. Lò xo của con cái rung lắc có tính cứng bằng:

A. 50 N/m.

B. 100 N/m.

C. 25 N/m.

D. 200 N/m.

Câu 3:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm lốc xoáy nhẹ nhõm và vật nhỏ giao động điều tiết theo dõi phương ngang với tần số góc 10 rad/s. hiểu rằng Lúc động năng và thế năng (mốc ở địa điểm cân đối của vật) đều nhau thì véc tơ vận tốc tức thời của vật có tính rộng lớn vì thế 0,6 m/s. Biên phỏng giao động của con cái rung lắc là:

A. 6 cm

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking

B. 6√2cm

C. 12 cm

D. 12√2 cm

Câu 4:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm lốc xoáy có tính cứng trăng tròn N/m và viên bi với lượng 0,2 kilogam giao động điều tiết. Tại thời khắc t, véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc của viên bi theo thứ tự là trăng tròn cm/s và 2√3 m/s2. Biên phỏng giao động của viên bi là:

A. 16cm.

B. 4 centimet.

C. 4√3 cm.

D. 10√3 cm.

Câu 5:

Con rung lắc lốc xoáy bao gồm một vật nhỏ với lượng 250g và lốc xoáy nhẹ nhõm có tính cứng 100 N/m giao động điều tiết dọc từ trục Ox với biên phỏng 4 centimet. Khoảng thời hạn nhanh nhất nhằm véc tơ vận tốc tức thời của vật có mức giá trị từ -40 cm/s cho tới 40√3 cm/s là:

A. π/40 s.

B. π/120 s.

C. π/20 s.

D. π/60 s.

Câu 6:

Một hóa học điểm giao động điều tiết theo dõi phương trình x = 3sin(5πt + π/6) (x tính vì thế centimet và t tính vì thế giây). Trong một giây trước tiên kể từ thời khắc t=0, hóa học điểm trải qua địa điểm với li phỏng x=+1cm.

A. 7 chuyến.

B. 6 chuyến.

C. 4 chuyến.

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 3

D. 5 chuyến.