lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

Câu hỏi:

18/06/2019 106,159

A. Lực có giá cắt trục xoay.

Bạn đang xem: lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

B. Lực có giá tuy vậy song với trục xoay.

C. Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục xoay và ko cắt trục xoay.

Đáp án chủ yếu xác

D. Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục xoay và cắt trục xoay.

Đáp án C

Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục xoay và ko cắt trục xoay → cánh tay đòn không giống ko → momen của lực F so với trục xoay không giống ko tiếp tục thực hiện cho tới vật xoay quanh trục xoay.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn trực tiếp này sau đó là cánh tay đòn của lực?

A. Khoảng cơ hội kể từ trục xoay cho tới giá bán của lực.

B.  Khoảng cơ hội kể từ trục xoay cho tới vị trí đặt của lực.

C. Khoảng cơ hội kể từ vật cho tới giá bán của lực.

D. Khoảng cơ hội kể từ trục xoay cho tới vật.

Câu 2:

Khi sản xuất những phần tử bánh đà, bánh ôtô.... người tao cần cho tới trục xoay trải qua trọng tâm vì

A. chắc chắn là, chắc chắn.

B. làm cho tới trục xoay không nhiều bị biến tấu.

C. để thực hiện cho tới bọn chúng xoay dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

D. để giới hạn bọn chúng nhanh chóng khi cần thiết.

Câu 3:

Hai lực của một ngẫu lực có tính rộng lớn F = 5 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = trăng tròn centimet. Momen của ngẫu lực là

A. 100 N.m

Xem thêm: có mấy cách để đo các đại lượng vật lý

B. 2 N.m

C. 0,5 N.m

D. 1 N.m

Câu 4:

Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, khoảng cách giữa nhị giá của ngẫu lực là d = 30 centimet. Momen của ngẫu lực là:

A. M = 0,6(Nm).

B. M = 600(Nm).

C. M = 6(Nm).

D. M = 60(Nm).

Câu 5:

Chuyển động của đinh vít khi tất cả chúng ta vặn nó nhập tấm mộc là

A. chuyển động trực tiếp và vận động xiên

B. chuyển động tịnh tiến

C. chuyển động quay

D. chuyển động tịnh tiến thủ và vận động quay

Câu 6:

Nhận xét này tại đây về ngẫu lực là ko chính xác?

A. Hợp lực của ngẫu lực tuân theo gót quy tắc tổng hợp nhị lực tuy vậy tuy vậy, ngược chiều.

B. Ngẫu lực là hệ gồm nhị lực tuy vậy tuy vậy, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

C. Momen của ngầu lực tính theo gót công thức : M = F.d (trong đó d là cánh tay đòn của ngẫu lực)

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

D. Nếu vật ko có trục xoay cố định chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ xoay quanh một trục trải qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.