luật quân nhân chuyên nghiệp

Bạn đang xem: luật quân nhân chuyên nghiệp

  Văn phiên bản được HD, QĐ cụ thể (0)

   

  Văn phiên bản HD, QĐ cụ thể (12)

 • Thông tư 109/2021/TT-BQP Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23 mon 8 năm năm 2016 của Sở trưởng Sở Quốc chống quy toan chính sách nghỉ ngơi của quân nhân có tính chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị toan 19/2022/NĐ-CP Quy toan giải pháp thực hiện chính sách, quyết sách so với quân nhân có tính chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc chống gửi ngành, người công nhân và viên chức quốc chống mất việc theo đòi quy toan của Luật Quân nhân có tính chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 192/2016/TT-BQP Quy toan việc vận dụng những kiểu dáng kỷ luật, trình tự động, giấy tờ thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật nhập Sở Quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2020/TT-BQP Quy toan việc vận dụng những kiểu dáng kỷ luật, trình tự động, giấy tờ thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật nhập Sở Quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30 mon 10 năm năm 2016 của Sở trưởng Sở Quốc chống quy toan cấp độ quân hàm quân nhân có tính chuyên nghiệp ứng với nút bổng, phong, thăng, giáng cấp độ quân hàm nhập tình huống bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự động, giấy tờ thủ tục, thẩm quyền đưa ra quyết định so với quân nhân có tính chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị toan 151/2016/NĐ-CP quy toan cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số trong những điều về chính sách, quyết sách của Luật quân nhân có tính chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 170/2016/TT-BQP Quy toan cấp độ quân hàm quân nhân có tính chuyên nghiệp ứng với nút bổng, phong, thăng, giáng cấp độ quân hàm nhập tình huống bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự động, giấy tờ thủ tục, thẩm quyền đưa ra quyết định so với quân nhân có tính chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 113/2016/TT-BQP Quy toan chính sách nghỉ ngơi của quân nhân có tính chuyên nghiệp, người công nhân và viên chức quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 107/2016/TT-BQP Quy toan về ngục thất, trị bệnh dịch so với quân nhân có tính chuyên nghiệp với đầy đủ 15 năm trở lên trên công tác làm việc nhập Sở Quốc chống vẫn về phục viên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị toan 19/2017/NĐ-CP Quy toan chính sách chi phí bổng của người công nhân quốc chống và chính sách phụ cung cấp rạm niên so với viên chức quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị toan 13/2016/NĐ-CP Quy toan trình tự động, giấy tờ thủ tục ĐK và chính sách, quyết sách của công dân nhập thời hạn ĐK, ngục thất, đánh giá sức mạnh nhiệm vụ quân sự

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị toan 13/2016/NĐ-CP Quy toan trình tự động, giấy tờ thủ tục ĐK và chính sách, quyết sách của công dân nhập thời hạn ĐK, ngục thất, kiểm tra sức mạnh nhiệm vụ quân sự

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Văn phiên bản không còn hiệu lực thực thi hiện hành (0)

 
 

  Văn phiên bản quy toan không còn hiệu lực thực thi hiện hành (0)

  Văn phiên bản bị không còn hiệu lực thực thi hiện hành một trong những phần (0)

 
 

  Văn phiên bản quy toan không còn hiệu lực thực thi hiện hành một trong những phần (0)

  Văn phiên bản bị đình chỉ (0)

   

  Văn phiên bản đình chỉ (0)

  Văn phiên bản bị đình chỉ một trong những phần (0)

     

  Văn phiên bản đình chỉ một trong những phần (0)

     

  Văn phiên bản bổ sung cập nhật (0)

  Văn phiên bản được sửa thay đổi (0)

     

  Văn phiên bản sửa thay đổi (0)

Xem thêm: trích lục khai sinh ở đâu