liệt kê các phần tử của tập hợp

Liệt kê những thành phần của từng tụ hợp sau: a) M={x ∈N |10 ≤x<15} Giải toán 6 liên kết trí thức với cuộc sống

Bài 1.15 trang 14 Toán 6 tập luyện 1

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 6: Bài 1.15 trang 14 được GiaiToan chỉ dẫn canh ty những học viên rèn luyện về dạng bài xích tính nhanh chóng. Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên tự động gia tăng kiến thức và kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài xích tập luyện Toán lớp 6. Mời những em với những thầy cô tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: liệt kê các phần tử của tập hợp

Lời giải chi tiết

a) M = \left\{ {x \in \mathbb{N}|10 \leqslant x < 15} \right\}

- Phát biểu: Tập ăn ý M những số đương nhiên nhỏ rộng lớn 15 và to hơn hoặc bởi vì 10.

- Liệt kê những thành phần của M là: M = {10; 11; 12; 13; 14}

b)  K = \left\{ {x \in {\mathbb{N}^*}|x \leqslant 3} \right\}

- Phát biểu: Tập ăn ý K những số đương nhiên không giống 0 và nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì 3.

- Liệt kê những thành phần của M là: K = {1; 2; 3}

c)  L = \left\{ {x \in \mathbb{N}|x \leqslant 3} \right\}

- Phát biểu: Tập ăn ý K những số đương nhiên và nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì 3.

- Liệt kê những thành phần của M là: L = {0; 1; 2; 3}

A. Tập ăn ý số tự động nhiên

- Tập ăn ý \mathbb{N} là tụ hợp bao gồm những số đương nhiên 0; 1; 2; 3; ... được kí hiệu \mathbb{N} = \left\{ {0;1;2;3;....} \right\}

- Tập ăn ý {\mathbb{N}^*} = \left\{ {1;2;3;....} \right\} là tụ hợp số đương nhiên không giống 0.

Xem thêm: chúc may mắn

- Liệt kê những thành phần của tụ hợp là ghi chép những thành phần của tụ hợp nhập vết ngoặc { } theo dõi trật tự tùy ý tuy nhiên từng thành phần chỉ được ghi chép một đợt.

B. Lớn rộng lớn hoặc bởi vì, nhỏ rộng lớn hoặc bằng

+ Ta người sử dụng kí hiệu a ≤ b (đọc là nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì b) nhằm nói:

“ a < b hoặc a = b”

+ Ta người sử dụng kí hiệu a ≥ b (đọc là to hơn hoặc bởi vì b) nhằm nói:

“ a > b hoặc a = b”

------> Bài học tập liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 3 Thứ tự động nhập tụ hợp những số tự động nhiên

------> Củng cố con kiến thức: Luyện tập luyện Thứ tự động nhập tụ hợp những số tự động nhiên

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài xích tập luyện Chuyên đề Toán lớp 6: Thứ tự động nhập tụ hợp những số tự động nhiên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng nhiều nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng lên. Với phiếu bài xích tập luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện tăng khả năng giải đề và thực hiện bài xích đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!

Chia sẻ bởi: Bờm

Xem thêm: năm cá nhân số 5

Chủ đề liên quan