lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn

Câu hỏi:

03/10/2019 149,219

Lấy phấn hoa của cây tía thụ phấn cho tới nhụy của cây u, lấy phân tử của cây u gieo trồng, lựa chọn những cây với đặc điểm chất lượng tốt thực hiện như thể là cách thức lựa chọn tạo ra như thể cây cỏ gì?

Bạn đang xem: lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn

A. Phương pháp lựa chọn lọc

Đáp án chủ yếu xác

C. Phương pháp tạo ra đột biến

D. Phương pháp nuôi ghép mô

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương pháp lựa chọn tạo ra như thể cây cỏ nào là tại đây dễ dàng tiến hành nhất ở địa hạt em thông thường áp dụng?

A. Phương pháp lai

B. Phương pháp tạo ra đột biến

C. Phương pháp lựa chọn lọc

D. Phương pháp nuôi ghép mô

Câu 2:

Tiêu chuẩn chỉnh nào là tại đây được review là 1 trong những như thể tốt?

A. Sinh trưởng mạnh, unique tốt

B. Năng suất cao, chống Chịu đựng thâm thúy căn bệnh tốt

C. Sinh trưởng chất lượng tốt, năng suất cao và ổn định quyết định, unique chất lượng tốt, chống Chịu đựng được thâm thúy bệnh

D. Có năng suất cao và ổn định định

Câu 3:

Sử dụng những tác hero lý hoặc hóa chất nhằm xử lí những phần tử của cây phát sinh đột vươn lên là, lựa chọn những loại chất lượng tốt nhằm thực hiện như thể là cách thức lựa chọn tạo ra như thể cây cỏ gì?

A. Phương pháp lựa chọn lọc

B. Phương pháp tạo ra đột biến

Xem thêm: thể tích bát diện đều

C. Phương pháp lai

D. Phương pháp nuôi ghép mô

Câu 4:

Trong trồng trọt thì như thể cây cỏ với tác động ra làm sao cho tới năng suất cây trồng?

A. Làm tăng unique nông sản

B. Làm thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức cây trồng

C. Quyết quyết định cho tới năng suất cây trồng

D. Làm tăng vụ gieo trồng

Câu 5:

Tiêu chí của như thể cây cỏ chất lượng tốt gồm:

A. Sinh trưởng chất lượng tốt nhập ĐK nhiệt độ, khu đất đai và trình độ chuyên môn canh tác của địa hạt.

B. Có unique chất lượng tốt.

C. Có năng suất cao và ổn định quyết định.

D. Tất cả đều đúng

Câu 6:

Khi trồng như thể mới nhất không quá lâu, 1 năm với bao nhiêu vụ gieo trồng?

A. 3

B. 2

C. 4

Xem thêm: hugh is quite worried because he hasn't for the end of term test

D. 5