kim loại dẫn điện tốt vì

Câu hỏi:

09/10/2019 88,737

A. tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Bạn đang xem: kim loại dẫn điện tốt vì

Đáp án chủ yếu xác

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách trong những ion nút mạng vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Đáp án A

Kim loại dẫn năng lượng điện chất lượng tốt vì thế tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. đấm tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là loại gửi dời được đặt theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Dây dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện gửi động

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

B. nam châm hút đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm hút gửi động

Câu 4:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng lạ nhưng mà Lúc tao giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới nhiệt độ phỏng TC nào là cơ thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay ăn ý kim)

A. bất biến.

B. hạn chế đột ngột cho tới độ quý hiếm vì chưng ko.

C. tăng cho tới vô rất rất.

D. hạn chế cho tới một giá bán trí không giống ko.

Câu 5:

Bản hóa học dòng sản phẩm năng lượng điện vô hóa học khí là loại gửi dời đem vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron ngược hướng năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron ngược hướng năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron ngược hướng năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm ngược hướng năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau vì chưng nhì đầu côn trùng hàn tạo nên trở thành một mạch kín, hiện tượng lạ nhiệt độ năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất không giống nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất tương đương nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất không giống nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn đều bằng nhau.

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại đem thực chất tương đương nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn đều bằng nhau.