kim loại al không phản ứng với dung dịch

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Kim loại Al ko phản xạ được với dung dịch

  Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với dung dịch

  • A. H2SO4 (loãng).    
  • B. NaOH.      
  • C. KOH.        
  • D. H2SO4 (đặc, nguội).

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kim loại Al, Fe bị thụ động vô HNO3 quánh, nguội, H2SO4 quánh nguội. Nên sắt kẽm kim loại Al không phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 (đặc, nguội).

Mã câu hỏi: 262388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

CÂU HỎI KHÁC

 • Công thức của este vinyl axetat?
 • Trong những polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon. Những polime đem bộ phận yếu tố tương tự nhau là:
 • Hợp hóa học tại đây nằm trong loại đipeptit?
 • Phát biểu này sau đấy là đúng? A. Amino axit là thích hợp hóa học đem tính lưỡng tính.
 • Phát biểu này sau đấy là đúng? A. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom.
 • Cho những vật tư polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh anh cơ học, vật liệu nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco, xenlulozơ và len. Số lượng polime vạn vật thiên nhiên là
 • Cho những kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn năng lượng điện của bọn chúng hạn chế dần dần theo đuổi loại tự:
 • Kim loại Al ko ứng dụng với dung dịch
 • Phản ứng này của crom tại đây ko đúng?
 • Chất rắn X color lục thẫm, tan vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp A. Cho A ứng dụng với NaOH và Br2 được hỗn hợp gold color, mang đến hỗn hợp H2SO4 vô lại nhận được hỗn hợp color domain authority cam. Chất rắn X là:
 • Để pha trộn 2 lít NH3 kể từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 nên dùng ở nằm trong ĐK là
 • Người tớ rất có thể dùng nước đá thô sẽ tạo môi trường xung quanh rét mướt và thô trong công việc bảo vệ đồ ăn thức uống và trái cây tươi tắn. Vì
 • Ankan Y phản xạ với clo đưa đến 2 dẫn xuất monoclo đem tỉ khối khá đối với H2 vì thế 39,25. Tên của Y là:
 • Cho sơ đồ gia dụng trả hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T sành Y và Z đều sở hữu phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là
 • Cho những hóa học sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat. Số hóa học rất có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương là
 • Phát biểu này sau đấy là đúng? A. Hỗn thích hợp FeS và CuS tan được không còn vô hỗn hợp HCl dư.
 • Hoà tan lếu láo thích hợp bao gồm Zn, Cu, Fe, Cr vô hỗn hợp HCl đem sục khí oxi dư nhận được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp NH3 dư vô X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô chân ko trọn vẹn được hóa học rắn Z. Chất rắn Z gồm:
 • Số TH tạo nên kết tủa Khi mang đến hỗn hợp Ba(HCO3)2 theo lần lượt vô những dung dịch:CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl.
 • Cho hình vẽ tế bào miêu tả thực nghiệm pha trộn khí X bằng phương pháp mang đến hỗn hợp Y ứng dụng với hóa học rắn Z. Hình vẽ mặt mày ko minh họa phản xạ này sau đây?
 • Khí biogas phát triển kể từ hóa học thải chăn nuôi được dùng thực hiện mối cung cấp nhiên liệu vô sinh hoạt ở vùng quê. Tác dụng của việc dùng khí biogas là
 • Trộn lẫn lộn 200ml hỗn hợp H2SO4 0,05M với 300ml hỗn hợp HCl 0,1M tớ được hỗn hợp D. Lấy 150ml hỗn hợp D hòa hợp vì thế 50ml hỗn hợp KOH. Tính mật độ hỗn hợp KOH đem sử dụng.
 • Nung rét 100 gam lếu láo thích hợp bao gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho tới lượng ko thay đổi sót lại 69 gam hóa học rắn. Thành phần % lượng từng hóa học vô lếu láo thích hợp ban sơ là:
 • Thuỷ phân trọn vẹn 3,42 gam saccarozơ vô môi trường xung quanh axit, nhận được hỗn hợp X. Cho toàn cỗ hỗn hợp X phản xạ không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun rét, nhận được m gam Ag. Giá trị của m là
 • Hòa tan a gam crom vô hỗn hợp H2SO4 loãng, rét nhận được hỗn hợp X và 3,36 lit khí (đktc). Cho X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư vô không gian cho tới lượng ko thay đổi. Lọc, đem nung cho tới lượng ko thay đổi thì lượng hóa học rắn nhận được là
 • Hỗn thích hợp A bao gồm X, Y (MX MY) là 2 este đơn chức đem công cộng gốc axit. Đun rét m gam A với 400 ml hỗn hợp KOH 1M dư nhận được hỗn hợp B và (m - 12,6) gam lếu láo thích hợp khá bao gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng sau đó đem tỉ khối khá đối với H2 là 26,2. Cô cạn hỗn hợp B nhận được (m + 6,68) gam hóa học rắn khan. % lượng của X vô A là
 • Hỗn thích hợp X bao gồm hóa học Y (C2H8N2O4) và hóa học Z (C4H8N2O3); vô bại Y là muối bột của axit nhiều chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun rét, nhận được 0,2 mol khí. Mặt không giống 25,6 gam X ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, nhận được m gam hóa học cơ học. Giá trị của m là:
 • Đốt 0,1 mol lếu láo thích hợp A bao gồm một -aminoaxit (X) no mạch hở chứa chấp 1 nhóm-NH2, 1 group - COOH, X-X và X-X-X cần thiết 27,048 lít oxi (đktc). Khi đun rét 0,1 mol lếu láo thích hợp A với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ nhận được hỗn hợp chứa chấp hóa học tan đem lượng to hơn lượng lếu láo thích hợp A phía trên là 7,4 gam. Khối lượng của 2,016 mol lếu láo thích hợp A là:
 • Một lếu láo thích hợp X bao gồm 2 hiđrocacbon A, B nằm trong tuỳ thuộc 1 sản phẩm đồng đẳng (đều ở thể khí ở đktc). Để nhóm cháy không còn X cẩn sử dụng một vừa hai phải đầy đủ trăng tròn,16 lit O2 (đktc) và phản xạ đưa đến 7,2 gam H2O. Khi mang đến lượng lếu láo thích hợp X bên trên ứng dụng với lượng dư AgNO3 vô hỗn hợp NH3 nhận được 62,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của A, B là
 • Tính m biết tổ chức nhiệt độ phân trọn vẹn m gam lếu láo thích hợp X bao gồm Cu(NO3)2 và Cu vô một bình kín, nhận được hóa học rắn Y đem khối lượng?
 • Hỗn thích hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ chừng cao vô ĐK không tồn tại không gian, nhận được lếu láo thích hợp hóa học rắn Y. Chia Y trở thành nhì phần đều bằng nhau.
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo thích hợp những axit nằm trong sản phẩm đồng đẳng axit acrylic rồi mang đến toàn cỗ thành phầm cháy hít vào không còn vô 350 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M thấy đem 10 gam kết tủa xuất hiện nay và lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 25,4 gam đối với lượng hỗn hợp ban sơ. Giá trị của m là
 • Kết ngược thực nghiệm của những hỗn hợp X, Y, Z và T với dung dịch test được ghi lại ở trên bảng sau, xác lập những hóa học X, Y, Z và T?
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3...Số thí sát hoạch được sắt kẽm kim loại sau thời điểm những phản xạ kết giục là
 • Tính % lượng của con muỗi este ko no vô X?
 • Cho lếu láo thích hợp X bao gồm những peptit mạch hở gồm: Gly - Ala; X1 - Ala ; Glu - X2 - Ala (A); Lys - Ala - X3 (B) và Lys - Ala - Ala - Lys (C); nA : nB : nC = 4 : 2 :1, vô bại X1, X2, X3 là những a-aminoaxit no mạch hở; phân tử có một group -NH2; 1 group -COOH.
 • Dung dịch X chứa chấp x mol NaOH và nó mol Na2ZnO2 (hoặc Na2(Zn(OH)4)), hỗn hợp Y chứa chấp z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba(Al(OH)4)2 vô bại (x 2z). tổ chức nhì thực nghiệm sau:
 • Cho X, Y là 2 axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX MY ); T là este nhì chức tạo nên vì thế X, Y và một ancol no mạch hở Z. Tính m muối bột khan?
 • Hỗn thích hợp E chứa chấp peptit X mạch hở (tạo vì thế glyxin và alanin) và este Y mạch hở (được tạo nên vì thế etylen glicol và một axit đơn, ko no có một link C=C). Đun rét lếu láo thích hợp E với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ nhận được 23,08 gam lếu láo thích hợp F đem chứa chấp a gam muối bột của glyxin và b gam muối bột của alanin và muối bột của axit. Lấy toàn cỗ F nhóm cháy nhận được Na2CO3, N2, 23,76 gam CO2 và 7,56 gam H2O. Mặt không giống cũng đem nhóm nằm trong lượng E bên trên nên dùng 19,936 lít khí O2 (đktc). Giá trị của a: b sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Điện phân (với năng lượng điện cực kỳ trơ, màng ngăn xốp) hỗn hợp X chứa chấp CuSO4 và NaCl (có tỉ trọng mol ứng 3:2) vì thế loại năng lượng điện một chiều đem độ mạnh 5A, sau thời hạn t giờ nhận được hỗn hợp Y chứa chấp nhì hóa học tan và thấy lượng hỗn hợp Y hạn chế 33,1 gam đối với lượng của hỗn hợp X. Dung dịch Y hòa tan tối nhiều 3,6 gam Al. Giả sử khí sinh đi ra vô quy trình năng lượng điện phân bay không còn thoát ra khỏi hỗn hợp. Giá trị của t sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Hòa tan trọn vẹn lếu láo thích hợp X bao gồm Mg, MgO, Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong bại oxi lắc 29,68% theo đuổi khối lượng) vô hỗn hợp HCl dư thấy đem 4,61 mol HCl phản xạ. Sau Khi những phản xạ xẩy ra đoạn nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 231,575 gam muối bột clorua và 14,56 lít (đkc) khí Z bao gồm NO, H2. Z đem tỉ khối đối với H2 là \(\frac{69}{13}.\) Thêm hỗn hợp NaOH dư vô Y, sau phản xạ nhận được kết tủa Z. Nung Z vô không gian cho tới lượng ko thay đổi được 102,2 gam hóa học rắn T. Phần trăm lượng MgO vô X sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA