khu giải phóng việt bắc ra đời trong

Câu hỏi:

26/07/2022 4,274

A. phong trào dân căn nhà 1936-1939.

Bạn đang xem: khu giải phóng việt bắc ra đời trong

B. phong trào cách mệnh 1930-1931.

C. khi Nhật sẵn sàng thay máu chính quyền Pháp.

D. khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp giải: sgk trang 114, tư duy.

Giải chi tiết:

Ngày 4-6-1945, bám theo thông tư của Hồ Chính Minh, khu vực giải hòa đầu tiên được xây dựng, gọi là Khu giải hòa Việt Bắc. Đây là khoảng tầm thời hạn đang được điễn đi ra cuộc khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến giành trái đất loại nhì bùng phát, Pháp vẫn triển khai quyết sách gì sau đây ở Việt Nam?

A. Kinh tế mới mẻ.

B. Kinh tế thời chiến.

C. Kinh tế lãnh đạo.

D. Thuộc địa thời chiến.

Câu 2:

Nội dung này sau đây phản ánh đích thị ý nghĩa sâu sắc cơ bạn dạng nhất về việc thành lập và hoạt động của Đảng nằm trong sản nước ta đầu năm mới 1930?

A. Mở đi ra một sự thay đổi vĩ đại nhập lịch sử hào hùng cách mệnh nước ta.

B. Chấm dứt thời gian rủi ro về đàng lối của cách mệnh nước ta.

C. Chấm dứt sự rủi ro về giai cấp cho chỉ dẫn cách mệnh nước ta.

D. Chấm dứt sự rủi ro về tuyến đường giải hòa dân tộc bản địa nước ta.

Câu 3:

Mâu thuẫn cơ bạn dạng nhất của những dân tộc bản địa Đông Dương kể từ sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhất là

Xem thêm: vùng phía tây hoa kỳ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây trong việc phát triển kinh tế

A. mâu thuẫn thân ái quần chúng. # Đông Dương với thực dân Pháp.

B. mâu thuẫn thân ái người công nhân với tư sản.

C. mâu thuẫn thân ái dân cày, người công nhân Đông Dương với Pháp.

D. mâu thuẫn thân ái nông nhân với địa căn nhà.

Câu 4:

Sự khiếu nại này sau đây ra mắt tận nơi số 5D phố Hàm Long – TP Hà Nội (3/1929)?

A. Thành lập Chi cỗ Cộng sản trước tiên ở nước ta.

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đại hội đợt loại nhất của Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

D. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Câu 5:

Tổ chức này sau đây bởi Nguyễn Ái Quốc nằm trong một trong những căn nhà yêu thương nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi xây dựng năm 1921 ở Pháp?

A. Tổ chức Những người Cộng sản.

B. Tổ chức Những người Vô sản 

C. Hội liên hợp nằm trong địa.  

D. Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông.

Câu 6:

Phong trào đấu giành này sau đây của giai cấp cho tè tư sản là tiêu biểu vượt trội nhất trong mỗi năm đôi mươi của thế kỉ XX?

A. “Bài trừ nước ngoài hóa”.

B. “Chấn hưng nội hóa”.

C. Chống độc quyền cảng Sài Gòn 

Xem thêm: dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

D. Đòi Pháp trả tự tại cho tới cụ Phan Bội Châu.