khi nói về giới hạn sinh thái phát biểu nào sau đây sai

Khi nói tới số lượng giới hạn sinh thái xanh, tuyên bố nào là tại đây sai?

Bạn đang xem: khi nói về giới hạn sinh thái phát biểu nào sau đây sai

A. Ngoài số lượng giới hạn sinh thái xanh, loại vật sẽ không còn thể tồn bên trên được.

B. Trong khoảng tầm tiện lợi, loại vật triển khai những công dụng sinh sống cực tốt.

C. Giới hạn sinh thái xanh về sức nóng phỏng của những loại đều tương tự nhau.

D. Khoảng kháng Chịu là khoảng tầm của những yếu tố sinh thái xanh thực hiện khắc chế cho những hoạt động và sinh hoạt sinh lí của loại vật.

Đáp án C

Trong những tuyên bố trên: Phát biểu A, B, D đúng
Phát biểu C sai vì thế số lượng giới hạn sinh thái xanh về sức nóng phỏng của những loại hoàn toàn có thể tương tự nhau hoặc không giống nhau.

→ Đáp án: C.


Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn đua thpt vương quốc, luyện đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất moonbook

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện đua kỹ năng ôn đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo đuổi chủ thể ôn đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: giải toán bằng cách lập hệ phương trình

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách lập trình sẵn Python cơ bạn dạng, cho tất cả những người mới nhất chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID