khi nói về ánh sáng đơn sắc phát biểu nào sau đây đúng

Khi nói đến khả năng chiếu sáng đơn sắc, tuyên bố nào là tại đây đích thị ?

Bạn đang xem: khi nói về ánh sáng đơn sắc phát biểu nào sau đây đúng

A. Ánh sáng sủa đơn sắc không xẩy ra giã sắc khi truyền qua quýt lăng kính.

B. Trong thủy tinh ranh, những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau truyền với vận tốc như nhau.

C. Ánh sáng sủa Trắng là khả năng chiếu sáng đơn sắc vì thế nó sở hữu white color.

D. Tốc phỏng truyền của một khả năng chiếu sáng đơn sắc nội địa và vô bầu không khí là như nhau.

Đáp án A

Trần Đỗ Hoàng Linh @

. 01/06/2018

Sách Tổng ôn vật lý cơ lớp 12 ôn thi đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện thi đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ
Sách tự động học tập, pro S ôn thi đua lớp 12 - Moonbook 150.000đ 79.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của eu

Sách xây dựng Python cơ phiên bản, cho những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID