ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Câu hỏi:

25/11/2019 60,320

B. Al3+.

Bạn đang xem: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Thứ tự động xuất hiện tại những ion vô sản phẩm năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ sở hữu tính lão hóa yếu ớt nhấtThứ tự động xuất hiện tại những ion vô sản phẩm năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ sở hữu tính lão hóa yếu ớt nhất

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo đuổi trật tự tăng dần dần tính dẫn năng lượng điện kể từ ngược quý phái nên là

A. Fe, Cu, Al, Ag

B. Cu, Fe, Al, Ag

C. Ag, Cu, Al, Fe

D. Fe, Al, Cu, Ag

Câu 2:

Dãy những sắt kẽm kim loại được pha trộn vì thế cách thức sức nóng luyện vô công nghiệp là

A. Na, Fe, Sn, Pb

B. Ni, Zn, Fe, Cu

C. Cu, Fe, Pb, Mg

D. Al, Fe, Cu, Ni

Câu 3:

Trong những ion kim loại: Al3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, ion này sở hữu tính lão hóa mạnh nhất?

A. Al3+

B. Ag+

C. Cu2+

D. Fe2+

Xem thêm: trường đại học thành đông

Câu 4:

Cho những phán xét sau về kim loại:

          (1) Các sắt kẽm kim loại kiềm đều sở hữu nằm trong loại mạng tinh ranh thể lập phương tâm khối.

(2) Tính hóa học vật lí cộng đồng của những sắt kẽm kim loại đều vì thế những electron tự tại tạo ra.

(3) Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì như thế một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp NaOH, một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp HCl.

(4) Các sắt kẽm kim loại Na, K và Al đều rất có thể tan chất lượng tốt vô hỗn hợp KOH ở ĐK thông thường.

(5) Trong thực tiễn người tớ tạo ra Al vô lò cao.

(6) Trong vỏ Trái Đất, Fe là sắt kẽm kim loại thịnh hành nhất vô toàn bộ những sắt kẽm kim loại.

Số phán xét chính là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 5:

Phát biểu này sau đó là đúng

A. Trong thích hợp hóa học, toàn bộ những sắt kẽm kim loại kiềm đều sở hữu số lão hóa +1.

B. Trong group IA, tính khử của những sắt kẽm kim loại rời dần dần kể từ Li cho tới Cs.

C. Tất cả những hiđroxit của sắt kẽm kim loại group IIA đều dễ dàng tan nội địa.

D. Tất cả những sắt kẽm kim loại group IIA đều sở hữu mạng tinh ranh thể lập phương tâm khối.

Câu 6:

Kim loại này tiếp sau đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl tuy nhiên ko ứng dụng với HNO3 quánh nguội

A. Zn

B. Fe

C. Cr

Xem thêm: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

D. Al